Wchodzimy w sezon wyników I kwartału

Komentarz z 6.05.2019 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.


Ledwo się skończyły wyniki za rok 2018, a już wchodzimy w sezon wyników za I kwartał 2019 r. Czego można oczekiwać?

Główna teza jest taka, że I kwartał nie przyniósł jakiegoś spektakularnego przełomu. Będą spółki, które pokażą solidne wyniki, będą i takie, które rozczarują inwestorów.

W gronie banków na wyróżnienie powinien zasłużyć PKO BP, który może osiągnąć zysk wyższy niż przed rokiem, co będzie sektorowym wyjątkiem, ponieważ wyniki banków zostaną obciążone wyższymi kosztami BFG.

20190506_PKO_3_lata 

Z innych spółek szeroko rozumianej branży finansowej na wyróżnienie powinien zasłużyć Skarbiec Holding. W tym przypadku zadecyduje o tym spektakularne success fee.

Wśród deweloperów najmocniejszy będzie lider sektora – Dom Development, na co wpłynie wysoka liczba przekazanych lokali.

Słabiej wypadnie sektor detaliczny i handlowy. Na wyróżnienie zasłużyć mogą nieliczne podmioty, w tym AmRest, Autopartner czy TIM.

W branży IT już wiadomo, że bardzo dobre wyniki osiągnęło ASE. Prawdopodobnie Comarch również miał udany I kwartał.

Z gier wysoką formą spółek powinni cieszyć się nadal akcjonariusze 11 bit i Ten Square Games.

I w końcu w przemyśle już pojawiły się mocne rezultaty Azotów, Forte i Kęt. Do tego pewnie jeszcze można dodać Famur.

W wielu przypadkach inwestorzy mogą mieć trudności z interpretacją wyników i ich porównywalnością ze względu na zmianę zasad rachunkowych odnośnie ujmowania leasingu i podobnych umów. Nowy MSSF 16 powoduje bowiem skokowy wzrost zadłużenia i EBITDA.

Na drugim biegunie pewnie również nie zabraknie spółek, które rozczarują. Przykładowo, pomimo wysokich odpisów w ciężar wyników za IV kwartał 2018 r., niemałe straty mogą dalej notować Getin Noble i Idea Bank.

Reasumując, w przypadku niektórych podmiotów można liczyć na solidne wyniki, które mogą mieć przełożenie na zachowanie się kursów akcji, choć – trzeba to uczciwie przyznać – tylko w przypadku znaczących zaskoczeń ten wpływ może być bardziej odczuwalny.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.