Złoto w kluczowym momencie

Komentarz z 24.06.2019 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Czerwiec należy do złota. Kruszec jest już o 9% droższy niż na koniec 2018 r. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że kurs złota dotarł do bardzo ważnego oporu na poziomie ok. 1.400 dolarów (vide poniższy wykres).

 20190624_GC.F_10_lat

Każdy inwestor na wykresie może zobaczyć to, co chce. Ale trudno nie oprzeć się wrażeniu, iż kończymy (budowaną od 2013 r.) formację spodka, z dołkiem na przełomie lat 2015 i 2016. Przebicie się przez 1.400 dolarów powinno oznaczać otwarcie drogi do poziomu 1.600.

Czy stało się coś szczególnego, co umożliwiłoby realizację powyższego scenariusza? Pewnie napięcie geopolityczne w ostatnim czasie nieco wzrosło. Banki centralne dają do zrozumienia, że są gotowe do kolejnej rundy luzowania polityki pieniężnej. Zmienił się (na razie krótkoterminowy) trend na EURUSD.

Ważne jest również to, że na przestrzeni ostatnich 6 lat kurs złota był stabilny, podczas gdy inne klasy aktywów, jak akcje, obligacje czy nieruchomości, istotnie podrożały. Ponadto coraz częściej docierają informacje o strategicznych zakupach kruszcu przez banki centralne.

Reasumując, od przełomu 2015 i 2016 zwracamy uwagę inwestorów na złoto. Wówczas twierdziliśmy, że trend spadkowy na tym aktywie zakończył się. Obecnie jesteśmy o krok od zmiany długoterminowego trendu bocznego na wzrostowy. Czy uda się za pierwszym podejściem? Zobaczymy.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.