Koszty programów motywacyjnych

W Spółce nie został wprowadzony żaden program motywacyjny oparty na akcjach lub podobnych instrumentach. Spółka nie ponosi żadnych kosztów związanych z wprowadzeniem programów motywacyjnych.