Animator

Od 30 września 2019 r. do 28 lutego 2021 r. usługi animatora emitenta świadczył Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.