Quercus TFI S.A. prowadzi skup akcji własnych do 15 czerwca br.

Warszawa, 12 czerwca 2023 r. Quercus TFI S.A. ogłosiło skup akcji własnych (buy-back). Skupionych zostanie 1.327.952 akcji, tj. 2,35% wszystkich akcji Spółki o wartości 12,6 mln zł po cenie 9,50 zł za sztukę. Przyjmowanie ofert sprzedaży odbywa się do 15 czerwca br. Termin rozliczenia operacji skupu akcji własnych został ustalony na dzień 23 czerwca 2023 r. Podmiotem pośredniczącym jest Dom Maklerski BOŚ S.A.

„Kontynuujemy tradycję dzielenia się zyskami z naszymi akcjonariuszami. Na skup przeznaczamy 100% ubiegłorocznego zysku jednostkowego. Zachęcamy do wzięcia udziału.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.