Quercus TFI S.A. przeprowadzi skup akcji własnych za 29,2 mln zł Agnieszka Strzelczyk nowym Członkiem Zarządu Quercus TFI S.A

Warszawa, 17 kwietnia 2024 r. WZA Quercus TFI S.A. podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o skupie akcji własnych (buy-back). Skupionych zostanie ok. 5,6% wszystkich akcji Spółki o wartości 29,2 mln zł po cenie 9,50 zł. Szczegóły operacji zostaną podane w najbliższych tygodniach, a cała operacja przeprowadzona zostanie w maju br.

„Kontynuujemy tradycję dzielenia się zyskami z naszymi akcjonariuszami. Na skup przeznaczamy 100% ubiegłorocznego zysku jednostkowego. Zachęcamy do wzięcia udziału.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

WZA Quercus TFI S.A. podjęło także uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. Udzielono absolutorium członkom władz. Do Zarządu powołano Agnieszkę Strzelczyk. Maciej Klimczak został Wiceprezesem Zarządu (poprzednio był Członkiem Zarządu).

Agnieszka Strzelczyk
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (specjalizacja: Rachunkowość i Controlling), jest absolwentką Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także ukończyła program szkoleniowy „MSSF – Warsztaty”, organizowany przez EY Academy of Business.
W latach 1999-2003 pracowała w Rachunkowość Weryfikacja sp. z o.o., kolejno na stanowiskach Księgowa oraz Specjalista ds. rachunkowości i spraw kadrowo-płacowych.
Od 2003 do 2011 r. pracowała w Aviva Investors TFI S.A. (obecnie TFI Allianz Polska S.A.), kolejno na stanowiskach Samodzielna Księgowa, a następnie Główna Księgowa. 
Od 2003 do 2014 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych „Ożarowska”. 
Od maja 2011 r. jest zatrudniona w Quercus TFI S.A. na stanowisku Głównej Księgowej Spółki. Od 17 kwietnia 2024 r. jest Członkiem Zarządu Quercus TFI S.A. 
Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.