Dotacje UE

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska

Uprzejmie informujemy, iż Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zrealizowało projekt pt. „Profesjonalne doradztwo przy pozyskaniu inwestorów zewnętrznych przez TFI Quercus”, na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP. Działanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa Beneficjenta:Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Wartość projektu:236 690,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:53 817,75 PLN
Okres realizacji:od 01.09.2010 – 31.03.2011