Dotacje UE | Quercus TFI S.A.

Dotacje UE

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska

Uprzejmie informujemy, iż Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zrealizowało projekt pt. „Profesjonalne doradztwo przy pozyskaniu inwestorów zewnętrznych przez TFI Quercus”, na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP. Działanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa Beneficjenta:Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Wartość projektu:236 690,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:53 817,75 PLN
Okres realizacji:od 01.09.2010 – 31.03.2011