Zysk Quercus TFI S.A. w I półroczu 2019 r. wyniósł 4,4 mln zł