Newsletter | Quercus TFI S.A.

Newsletter

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, telefon: +48 22 205 3000, e-mail: biuro@quercustfi.pl,
  2. kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy na adres: iodo@quercustfi.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi jaką będzie wysyłka newslettera przez Quercus TFI S.A., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania usługi wysyłki newslettera przez Quercus TFI S.A. jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Pani/Pana danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
  6. ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wykonania usługi wysyłki newslettera przez Quercus TFI S.A.