2018 | Quercus TFI S.A.

2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 27 czerwca 2018 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA   
Projekty uchwał na ZWZA   
Pełnomocnictwo ZWZA   
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Transmisja on-line z przebiegu Walnego Zgromadzenia
Transmisja odbywa się za pomocą programu Microsoft Lync. Jeżeli wcześniej nie uczestniczyłeś(łaś) w spotkaniach opartych o tę technologię możesz być poproszony(a) o zainstalowanie „wtyczek” do Twojej przeglądarki internetowej.  

Dołącz do spotkania:  https://meet.lync.com/quercustfi/qtfisa/GOPKMH62

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Sprawozdanie finansowe Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2017 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2017)  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2017 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2017)
Propozycja Zarządu Quercus TFI S.A. odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2017    
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2017, w tym oceny przewidziane w zbiorach zasad ładu korporacyjnego    
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia      

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem
Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy
Uchwały podjęte przez ZWZA Quercus TFI S.A.   

Nagranie WZA

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 25 kwietnia 2018 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia 
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 
Projekty uchwał na NWZA 
Pełnomocnictwo NWZA 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów 

Transmisja on-line z przebiegu Walnego Zgromadzenia 
Transmisja odbywa się za pomocą programu Microsoft Lync. Jeżeli wcześniej nie uczestniczyłeś(łaś) w spotkaniach opartych o tę technologię możesz być poproszony(a) o zainstalowanie „wtyczek” do Twojej przeglądarki internetowej.  

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu 
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Parasolowy SFIO za rok obrotowy 2017  
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2017  
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2017  
Sprawozdanie finansowe Private Equity Multifund FIZ za rok obrotowy 2017  
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia  
Zgłoszona kandydatura do Rady Nadzorczej Emitenta  
Projekty uchwał na ZWZA zgłoszone przez akcjonariusza 04.04.2018
Zgłoszona kandydatura do Zarządu Emitenta 

Przebieg Walnego Zgromadzenia 
Uchwały podjęte przez NWZA Quercus TFI S.A .

Nagranie NWZA