Investor calendar | Quercus TFI S.A.

Investor calendar

Year 2024

update on: 18.03.2024

  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r.
  • Telekonferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach za I kwartał 2024 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
  • Telekonferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach 2023 r.
  • Raport roczny za 2023 r. (jednostkowy i skonsolidowany)