Kalendarz inwestora | Quercus TFI S.A.

Kalendarz inwestora

Rok 2022

aktualizacja na dzień: 19.04.2022

  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
  • Konferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach za III kwartał 2022 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.
  • Telekonferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach za I półrocze 2022 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
  • Telekonferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach za I kwartał 2022 r.
  • Raport roczny za 2021 r. (jednostkowy i skonsolidowany)
  • Telekonferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach 2021 r.