Kalendarz inwestora | Quercus TFI S.A.

Kalendarz inwestora

Rok 2023

aktualizacja na dzień: 07.08.2023

  • Telekonferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach za III kwartał 2023 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
  • Telekonferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach za I półrocze 2023 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r.
  • Telekonferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach za I kwartał 2023 r.
  • Telekonferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach 2022 r.
  • Raport roczny za 2022 r. (jednostkowy i skonsolidowany)