Kalendarz inwestora | Quercus TFI S.A.

Kalendarz inwestora

Rok 2024

aktualizacja na dzień: 18.03.2024

  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r.
  • Telekonferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach za I kwartał 2024 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
  • Telekonferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach 2023 r.
  • Raport roczny za 2023 r. (jednostkowy i skonsolidowany)