Quercus TFI S.A. | Quercus TFI S.A.

Quercus TFI S.A.

Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. TFI zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej na czele z Sebastianem Buczkiem. W lutym 2008 r. Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) na prowadzenie działalności. Pod koniec marca 2008 r. zaoferowane zostały 4 pierwsze unikalne subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO.

Najważniejszymi wydarzeniami w historii Quercus TFI S.A. były:

 • IV 2008
zawarcie pierwszych umów dystrybucyjnych z czołowymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi, biurami maklerskimi i doradcami finansowymi
 • VI 2008
podwyższenie kapitału Quercus TFI S.A. do 14 mln zł poprzez prywatną emisję 10 mln akcji serii C po 0,80 zł
 • IX 2008
Quercus TFI S.A. staje się pierwszą w branży spółką publiczną, akcje notowane są na rynku NewConnect, cena z pierwszego dnia notowań wynosi 0,68 zł
 • IV 2009
Quercus TFI S.A. wprowadza usługę zarządzania aktywami (asset management) i doradztwa inwestycyjnego
 • IV, V 2010 
uruchomienie funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ oraz trzech kolejnych subfunduszy wchodzących w skład QUERCUS Parasolowy SFIO
 • XI 2010
uruchomienie funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 
 • III 2011  
debiut akcji Quercus TFI S.A. na rynku głównym GPW w Warszawie, cena debiutu wynosi 3,30 zł 
 • V 2012  
uruchomienie subfunduszu QUERCUS Gold 
 • X 2013  
uruchomienie subfunduszu QUERCUS Stabilny 
 • XI 2013  
w składzie akcjonariatu powyżej 5% po raz pierwszy ujawnia się duży inwestor finansowy - NN OFE posiada wówczas 6,72% akcji spółki 
 • XII 2015
uruchomienie publicznego funduszu zamkniętego QUERCUS Multistrategy FIZ
 • V 2017
uruchomienie subfunduszu QUERCUS Global Growth
 • XII 2018
zmiany w strategiach subfunduszy i uruchomienie QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS Global Balanced oraz QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 
 • XII 2020
uruchomienie subfunduszu QUERCUS Silver
 • X 2021

Quercus TFI S.A., za pośrednictwem Quercus Agent Transferowy sp. z o.o., zostaje właścicielem Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., największego niezależnego dystrybutora funduszy inwestycyjnych w Polsce

 • IV 2023

Subfundusze QUERCUS Agresywny, QUERCUS Global Growth, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Ochrony Kapitału spełniły kryteria, o których mowa w art. 8 SFDR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych) i promują aspekty środowiskowe i społeczne. Informacje o ESG

 • X 2023
uruchomienie subfunduszu QUERCUS Tech lev
 • III 2024
subfundusze QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału zostały uznane za najlepsze w swoich kategoriach i otrzymały po raz kolejny najważniejsze branżowe nagrody - Alfy 2023.
 • V 2024
aktywa pod zarządzaniem zgromadzone w funduszach QUERCUS i w ramach asset management wynoszą 5,38 mld zł, cena akcji Quercus TFI S.A. 6,46 zł, a kapitalizacja rynkowa spółki 356 mln zł

 

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość oferowanych usług. Jest to możliwe nie tylko dzięki temu, że nasz zespół tworzą długoletni praktycy polskiego rynku kapitałowego, ale również dzięki współpracy z najbardziej renomowanymi instytucjami. Naszym audytorem jest Mazars Audyt Sp. z o.o., bankami depozytariuszami – Deutsche Bank Polska S.A. oraz Bank Pekao S.A., dostawcą systemu informatycznego – Comarch S.A., a agentem transferowym – ProService Finteco Sp. z o.o. Fundusze QUERCUS oferowane są przez wiodące polskie instytucje finansowe, działające w segmencie private banking.

Zaufanie – zależy nam na tym, aby nasi Klienci byli spokojni o powierzone nam oszczędności. To dlatego kapitał zakładowy Quercus TFI S.A. wielokrotnie przekracza minimalny poziom wyznaczony w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Pracownicy TFI zainwestowali swoje oszczędności w fundusze QUERCUS i akcje Quercus TFI S.A. Wspólne inwestowanie środków razem z Klientami jest dla nas bodźcem do działania, a Klientom daje poczucie, że ich aktywa są efektywnie zarządzane.

Naszym celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w tworzeniu unikalnych rozwiązań inwestycyjnych, dających szansę na ponadprzeciętne zyski bez podejmowania zbędnego ryzyka. Zarządzając funduszami QUERCUS wykorzystujemy nie tylko nasze długoletnie doświadczenie, ale także wspieramy się osiągnięciami naukowymi. Dzięki temu wyniki naszych funduszy należą do ścisłej czołówki rynkowej.

„Zapraszamy do wspólnego inwestowania.” – dr hab. Sebastian Buczek, założyciel, wiodący akcjonariusz i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.