Quercus TFI S.A.

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Tech lev 164,74 -4,32% 37,44% 11/07/24
QUERCUS Silver 116,86 2,10% 29,21% 11/07/24
QUERCUS Global GrowthHighlight icon 190,73 -0,83% 22,00% 11/07/24
QUERCUS Gold 81,97 1,74% 16,12% 11/07/24
QUERCUS AgresywnyHighlight icon 377,23 0,48% 14,66% 11/07/24
QUERCUS lev 58,31 1,67% 13,58% 11/07/24
QUERCUS Global Balanced 159,64 -0,64% 11,97% 11/07/24
QUERCUS Stabilny 144,34 0,15% 5,24% 11/07/24
QUERCUS Dłużny KrótkoterminowyHighlight icon 92,48 0,01% 4,82% 11/07/24
QUERCUS Ochrony KapitałuHighlight icon 187,64 0,03% 4,63% 11/07/24
QUERCUS Dłużny 2 114,43 -0,04% 3,99% 11/07/24
QUERCUS Dłużny 1 108,40 0,00% 3,36% 11/07/24
QUERCUS Obligacji Skarbowych 76,71 0,31% 2,12% 11/07/24
QUERCUS short 49,35 -0,84% -5,17% 11/07/24
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Multistrategy FIZ 1980,24 -0,39% 6,66% 01/07/24

Wiadomości

Miło nam poinformować, że w najnowszym rankingu funduszy obligacji korporacyjnych, zwyciężył nasz flagowy fundusz dłużny – QUERCUS Ochrony Kapitału.
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2024 r. wyniosła 5 565,0 mln zł (wobec 5 380,4 mln zł na koniec maja 2024 r.).
Miło nam poinformować, że nasz fundusz globalnych akcji spółek wzrostowych – QUERCUS Global Growth – zajął 2 miejsce w rankingu najlepszych funduszy ESG z najwyższą stopą zwrotu w br. z wynikiem 20,3%.
Miło nam poinformować, że w najnowszym cokwartalnym rankingu funduszy akcji, nasz QUERCUS Agresywny zajął I miejsce, zdobywając 10 pucharów.
Warszawa, 3 czerwca 2024 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2024 r. wyniosła 5 380,4 mln zł (wobec 5 219,0 mln zł na koniec kwietnia 2024 r.). 

Komentarz zarządzającego

W czerwcu subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie +3,36% wobec benchmarku na poziomie +2,23%. Pierwsza połowa roku okazała się bardzo dobra dla segmentu spółek wzrostowych, a skumulowana stopa zwrotu subfunduszu w tym okresie wyniosła +20,25%. Na drugą część roku patrzymy…
Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał w czerwcu 0,45% i kontynuował swoją fenomenalną passę rozpoczętą jeszcze w 2022 roku. Ostatnie kilkanaście miesięcy zawsze kończyło się zyskami. Od początku roku wynik wynosi aż 4,31%.
Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za czerwiec wyniósł +1,28%, a za całe pierwsze półrocze aż +11,07%. Stopa zwrotu porównywalna z wiodącymi indeksami giełdowymi została uzyskana przy umiarkowanym poziomie ryzyka subfunduszu (udział akcji ok. 30-35%).
W ostatnim miesiącu padły kolejne rekordy wszechczasów na nowojorskiej giełdzie. Nieco słabiej zachowały się rynki europejskie, głównie za sprawą przedterminowych wyborów we Francji.
Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał w maju 0,56% i kontynuował swoją fenomenalną passę rozpoczętą jeszcze w 2022 roku. Ostatnie kilkanaście miesięcy zawsze kończyło się zyskami. Od początku roku wynik wynosi aż 3,84%.
Quercus

Dłużny Krótkoterminowy

Mariusz Zaród
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Mariusz Zaród
Quercus

Ochrony Kapitału

Krzysztof Grudzień
Bezpieczna przystań dla Twoich pieniędzy
Krzysztof Grudzień
Quercus

Obligacji Skarbowych

Mariusz Zaród
Najlepsze obligacje
Mariusz Zaród
Quercus

Stabilny

Bartłomiej Cendecki
Akcje i obligacje w jednej strategii
Bartłomiej Cendecki
Quercus

Global Balanced

Piotr Miliński
Portfel globalnych okazji
Piotr Miliński
Quercus

Agresywny

Sebastian Buczek
Najlepsze polskie spółki
Sebastian Buczek
Quercus

Global Growth

Daniel Łuszczyński
Najlepsze spółki wzrostowe na świecie
Daniel Łuszczyński
Quercus

Gold

Krzysztof Grudzień
Złoto na ciężkie czasy
Krzysztof Grudzień
Quercus

Silver

Krzysztof Grudzień
Jeszcze większy potencjał niż złoto
Krzysztof Grudzień
Quercus

lev

Krzysztof Grudzień
Z dźwignią na wzrosty
Krzysztof Grudzień
Quercus

short

Krzysztof Grudzień
Zarabia na spadkach
Krzysztof Grudzień
Quercus

Multistrategy FIZ

Sebastian Buczek
Najbardziej zdywersyfikowane aktywa
Sebastian Buczek
Quercus

Global Balanced Plus FIZ

Piotr Miliński
Elastyczność w skali globalnej
Piotr Miliński
Quercus

Absolute Return FIZ

Bartłomiej Cendecki
Tylko w prywatnej ofercie
Bartłomiej Cendecki
Quercus

Private Equity Multifund FIZ

Krzysztof Grudzień
Unikalna ekspozycja na private equity
Krzysztof Grudzień
Quercus

QUERCUS Tech lev

Krzysztof Grudzień
Z dźwignią na wzrost nowej technologii
Krzysztof Grudzień