2011 | Quercus TFI S.A.

2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 23 września 2011 r.


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał na NWZA
Pełnomocnictwo NWZA
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Projekt uchwały na NWZA zgłoszony przez akcjonariusza 6.09.2011
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał
Projekt uchwały na NWZA zgłoszony przez akcjonariusza 15.09.2011

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania
Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem
Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy

Uchwały podjęte przez NWZA Quercus TFI S.A. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 24 kwietnia 2011 r.


Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał na ZWZA
Pełnomocnictwo ZWZA 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Parasolowy SFIO za rok obrotowy 2010
Sprawozdanie Zarządu Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2010
Sprawozdanie finansowe Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2010
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2010
Ocena sytuacji Spółki za rok 2010 przedstawiona przez Radę Nadzorczą Quercus TFI S.A.
Propozycja Zarządu Quercus TFI S.A. co do podziału zysku za rok obrotowy 2010
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania
Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem
Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy

Uchwały podjęte przez ZWZA Quercus TFI S.A.