2022 | Quercus TFI S.A.

2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie -  30 września 2022 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 
Projekty uchwał na ZWZA 
Pełnomocnictwo ZWZA 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów   

Transmisja on-line z przebiegu Walnego Zgromadzenia

 

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu

Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia    

Przebieg Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez ZWZ Quercus TFI S.A.   

Nagranie WZA

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 27 kwietnia 2022 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 
Projekty uchwał na ZWZA 
Pełnomocnictwo ZWZA 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów   

Transmisja on-line z przebiegu Walnego Zgromadzenia

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Lub połącz się (tylko dźwięk)

+48 22 128 85 82,,78438784# Poland, Warsaw

Identyfikator konferencji telefonicznej: 784 387 84#

Znajdź numer lokalny | Resetuj numer PIN

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu

Projekt Uchwały na ZWZ zgłoszony przez akcjonariusza 25.04.2022 r.
Zgłoszona kandydatura do Zarządu Emitenta

Sprawozdanie finansowe Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2021 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2021)
   
Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2021
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2021, w tym oceny przewidziane w zbiorach zasad ładu korporacyjnego 
Informacja dotycząca punktu 5h planowanego porządku obrad  
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowe 2021
Informacja dotycząca punktu 5m planowanego porządku obrad    
Informacja dotycząca punktu 5n planowanego porządku obrad
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia 
Polityka oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Przebieg Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez ZWZ Quercus TFI S.A.   

Nagranie WZA