Chcę zainwestować | Quercus TFI S.A.

Chcę zainwestować

Inwestuj bezpośrednio bez opłaty. Zapewniamy opiekę merytoryczną naszych Doradców. Oddzwonimy.

tel. +48 22 205 30 00

e-mail: kontakt.www@quercustfi.pl

lub   biuro@quercustfi.pl

Niniejszym informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, telefon: +48 22 205 3000, e-mail: biuro@quercustfi.pl,
  2. kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy na adres: iodo@quercustfi.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Pani/Pana danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
  6. ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty przez Quercus TFI S.A.