Aktualności | Quercus TFI S.A.

Aktualności

Silny początek roku na rynkach

Od mocnego pozytywnego akcentu rozpoczął się rok 2023 na rynkach finansowych. Wszystkie klasy aktywów zyskały na wartości w styczniu, odrabiając część ubiegłorocznych strat

Trzy fundusze QUERCUS w gronie najlepszych na rynku

Analizy.pl wytypowały najlepsze fundusze w walce o najbardziej prestiżową nagrodę na polskim rynku funduszy inwestycyjnych – ALFA 2022.

Komentarz do wyników subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału

Za nami kolejny rok, który okazał się pełen rynkowych wyzwań. Pandemia koronawirusa odeszła na drugi plan, ale niestety nie doszło do uspokojenia sytuacji na rynkach finansowych.

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced

Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced w czwartym kwartale 2022 wyniósł +6,04%. Po realizacji listopadowych zysków postawiliśmy na obronę dotychczasowego wyniku w obliczu zmniejszonej płynności na rynkach u progu końca roku kalendarzowego. Niemniej stopniowo zwiększamy ryzyko w obszarach, które…

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

W 2022 r. subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie -27,97%. Był to zdecydowanie trudny rok na rynkach finansowych, który przejdzie do historii jako pierwszy od co najmniej pół wieku, kiedy to i akcje i obligacje odnotowały jednocześnie ujemne stopy zwrotu.

Komentarz miesięczny QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Za nami najgorszy rok w historii polskich obligacji skarbowych. Miesiące dobre przeplatały się z tymi słabszymi, a dodatkowo było kilka takich, które można ująć słowem fatalne. Końcówka roku wlała jednak nieco optymizmu w serca uczestników funduszy dłużnych.