Aktualności | Quercus TFI S.A.

Aktualności

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

W kwietniu subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie +0,20% wobec benchmarku na poziomie +1,44%. Miniony miesiąc przyniósł uspokojenie nastrojów na rynkach bazowych po mocnym wejściu w nowy rok w pierwszych miesiącach roku.

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced

Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za kwiecień wyniósł +0,67%. Kwiecień przyniósł podwyższoną zmienność na globalnych rynkach obligacji oraz przewagę europejskiego rynku akcji nad amerykańskim.

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy kontynuował dobrą passę rozpoczętą jesienią ubiegłego roku. W kwietniu zyskał 0,70%, a od początku roku stopa zwrotu wynosi już 4,75%, co plasuje go w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych.

4 subfundusze QUERCUS produktami jasnozielonymi od 30 kwietnia 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia 2023 r. nasze 4 subfundusze: QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Global Growth, stały się produktami jasnozielonymi w rozumieniu Rozporządzenia UE 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obowiązku…

QUERCUS Agresywny na 2 miejscu w rankingu Analizy.pl

Miło nam poinformować, że w najnowszym rankingu funduszy akcji polskich uniwersalnych przygotowywanym przez Analizy.pl, nasz QUERCUS Agresywny znalazł się na 2 miejscu. 

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem  na k. kwietnia 2023 r. wyniosły 3,25 mld zł

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2023 r. wyniosła 3 249,9 mln zł (wobec 3 187,2 mln zł na koniec marca br.).