Komentarz Zarządzającego | Quercus TFI S.A.

Komentarz Zarządzającego

Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

Sierpień przyniósł oczekiwaną przez nas korektę, przede wszystkim na rynku akcji, ale także na rynku obligacji skarbowych.

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy nadal znajduje się na ścieżce wzrostowej, a wyniki przekraczają oczekiwania. W sierpniu zyskał 0,83%, a od początku roku stopa zwrotu wynosi już 8,51%, co plasuje go w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych.

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

W sierpniu subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie -2,15% wobec benchmarku na poziomie -2,79%. Sierpień okazał się być pierwszym spadkowym miesiącem na amerykańskim rynku akcji od lutego.

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced

Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za sierpień wyniósł -0,15%. Był to pierwszy spadkowy miesiąc dla amerykańskiego rynku akcji od lutego. Korektę odnotowały także obligacje skarbowe (zarówno polskie jak i amerykańskie), których korelacja z rynkiem akcji skokowo wzrosła.

Sierpień pod znakiem łagodnej korekty

W sierpniu rynki weszły w łagodną korektę. Po ostatnim miesiącu główne indeksy osiągnęły następujące stopy zwrotu w br.: S&P500 +17,4%, Nasdaq +34,1%, DAX +14,5%.

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

Kolejny bardzo dobry miesiąc ma za sobą subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy. Stopa zwrotu w lipcu wyniosła 1,09%. Od początku roku QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał już 7,62%, nadal plasując się w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych, zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online.