Komentarz Zarządzającego | Quercus TFI S.A.

Komentarz Zarządzającego

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

W kwietniu subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie +0,20% wobec benchmarku na poziomie +1,44%. Miniony miesiąc przyniósł uspokojenie nastrojów na rynkach bazowych po mocnym wejściu w nowy rok w pierwszych miesiącach roku.

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced

Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za kwiecień wyniósł +0,67%. Kwiecień przyniósł podwyższoną zmienność na globalnych rynkach obligacji oraz przewagę europejskiego rynku akcji nad amerykańskim.

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy kontynuował dobrą passę rozpoczętą jesienią ubiegłego roku. W kwietniu zyskał 0,70%, a od początku roku stopa zwrotu wynosi już 4,75%, co plasuje go w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych.

Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

Kwiecień pozytywnie zaskoczył inwestorów, szczególnie na warszawskiej GPW. Na światowych rynkach sytuacja również rozwijała się korzystnie. Polskie akcje tym razem nie zawiodły inwestorów. Indeks WIG osiągnął najwyższy poziom od roku 62,9 tys. punktów, zyskując 9,6% od k. 2022 r.

Kwiecień należał do polskich akcji i złotego

Komentarz z 29.04.2023 r. dr hab. Sebastian Buczek Prezes Zarządu  Quercus TFI S.A. Kwiecień pozytywnie zaskoczył inwestorów, szczególnie na warszawskiej GPW. Na światowych rynkach sytuacja również rozwijała się korzystnie. Indeksy giełdowe zanotowały po kwietniu następujące stopy zwrotu: S&…

Komentarz do wyników subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału

Wynik subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału za I kwartał 2023 r. wyniósł +3,17%. Od początku działalności stopa zwrotu wynosi blisko 65%. Kontynuujemy przyjętą politykę inwestycyjną opartą na budowaniu portfela o solidnej rentowności przy zachowaniu ryzyka kredytowego na bezpiecznym poziomie.