Komentarz Zarządzającego | Quercus TFI S.A.

Komentarz Zarządzającego

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

W czerwcu subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie +3,36% wobec benchmarku na poziomie +2,23%. Pierwsza połowa roku okazała się bardzo dobra dla segmentu spółek wzrostowych, a skumulowana stopa zwrotu subfunduszu w tym okresie wyniosła +20,25%. Na drugą część roku patrzymy…

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał w czerwcu 0,45% i kontynuował swoją fenomenalną passę rozpoczętą jeszcze w 2022 roku. Ostatnie kilkanaście miesięcy zawsze kończyło się zyskami. Od początku roku wynik wynosi aż 4,31%.

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced

Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za czerwiec wyniósł +1,28%, a za całe pierwsze półrocze aż +11,07%. Stopa zwrotu porównywalna z wiodącymi indeksami giełdowymi została uzyskana przy umiarkowanym poziomie ryzyka subfunduszu (udział akcji ok. 30-35%).

Tym razem Stany górą

W ostatnim miesiącu padły kolejne rekordy wszechczasów na nowojorskiej giełdzie. Nieco słabiej zachowały się rynki europejskie, głównie za sprawą przedterminowych wyborów we Francji.

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał w maju 0,56% i kontynuował swoją fenomenalną passę rozpoczętą jeszcze w 2022 roku. Ostatnie kilkanaście miesięcy zawsze kończyło się zyskami. Od początku roku wynik wynosi aż 3,84%.

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced

Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za maj wyniósł +2,48%, a stopa zwrotu od początku roku osiągnęła poziom +9,67%. Był to dla nas siódmy z rzędu miesiąc zakończony dodatnią stopą zwrotu.