Komentarz Zarządzającego | Quercus TFI S.A.

Komentarz Zarządzającego

Komentarz do wyników subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału

Za nami I kwartał 2024 r., który okazał się dobry dla inwestorów w wielu klasach aktywów. Rynki finansowe kontynuowały tendencje wzrostowe z 2023 r. Główne banki centralne, jak FED czy EBC, nie zmieniły parametrów swojej polityki pieniężnej.

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced

Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za marzec wyniósł +2,61%, a stopa zwrotu od początku roku osiągnęła poziom +6,95%. Wypracowany rezultat jest zauważalnie wyższy od najbezpieczniejszych rozwiązań dłużnych oraz porównywalny z funduszami akcyjnymi.

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał w marcu 0,63% i kontynuował swoją fenomenalną passę rozpoczętą jeszcze w 2022 roku. Ostatnie kilkanaście miesięcy zawsze kończyło się zyskami. Od początku roku wynik wynosi 2,82%.

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

W marcu subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie 2,53% wobec benchmarku na poziomie 3,08%. Marzec przyniósł kontynuację pozytywnych tendencji z pierwszych dwóch miesięcy nowego roku, a cały kwartał zamknął się dla Subfunduszu wysoką stopą zwrotu na poziomie 13,41%.

Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

Marzec był kolejnym udanym miesiącem dla inwestorów. Indeks WIG tym razem nie ustanowił nowego rekordu, ale mocne zakończenie dobrze wróży na kwiecień. Spadek notowań LPP (atak Hindenburga) i Dino Polska (słabe wyniki w 4Q23) utrudnił bicie rekordów.

Nowe rekordy na giełdach w marcu, ale bohaterem złoto

Marzec był kolejnym udanym miesiącem dla inwestorów. Bohaterem miesiąca tym razem było złoto. Główne indeksy giełdowe na świecie kontynuowały tendencję wzrostową i ustanowiły nowe rekordy wszechczasów.