Zarządzanie aktywami | Quercus TFI S.A.

Zarządzanie aktywami

 

Quercus TFI S.A., specjalizujące się w oferowaniu unikalnych funduszy inwestycyjnych dla zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, posiada w swojej ofercie również usługę zarządzania aktywami (asset management) dla najzamożniejszych inwestorów.

Już od 5 mln zł

Usługa skierowana jest do najzamożniejszych Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.  Minimalna kwota powierzanych środków, pozwalająca na skorzystanie z tej zindywidualizowanej oferty, wynosi 5 mln złotych.

Wyłącznie indywidualne strategie

Podstawowym założeniem usługi zarządzania aktywami jest oferowanie wyłącznie w pełni zindywidualizowanych strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia specjalistów Quercus TFI S.A. Indywidualna strategia inwestycyjna jest uzgodniona z Klientem po szczegółowym badaniu profilu i oczekiwań inwestora.

Opłaty uzależnione od wyników

Struktura opłat jest uzależniona od zdefiniowanej strategii inwestycyjnej i wielkości powierzonych środków. Poziom opłat za zarządzanie jest ściśle powiązany z osiąganymi wynikami inwestycyjnymi. Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia wyłącznie w oparciu o success fee. W takim przypadku opłata może być pobrana wyłącznie w przypadku osiągnięcia zysku (nominalnego lub relatywnego).

Także jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

W przypadku znaczącej kwoty inwestycji (kilkadziesiąt mln zł) istnieje również możliwość przygotowania specjalnie na życzenie Klienta indywidualnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zarządzanego przez Quercus TFI S.A.

 

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze zarządzania aktywami prosimy o kontakt z naszym biurem:

Quercus TFI S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel.: +48 22 205 3000
fax: +48 22 205 3001
e-mail: biuro@quercustfi.pl