Quercus TFI S.A.

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Silver 106,84 -0,12% 18,13% 18/04/24
QUERCUS Gold 81,44 0,34% 15,37% 18/04/24
QUERCUS Global GrowthHighlight icon 170,75 -0,34% 9,22% 18/04/24
QUERCUS AgresywnyHighlight icon 355,95 0,88% 8,19% 18/04/24
QUERCUS Global Balanced 151,23 -0,07% 6,07% 18/04/24
QUERCUS lev 53,92 2,16% 5,03% 18/04/24
QUERCUS Tech lev 125,78 -1,32% 4,94% 18/04/24
QUERCUS Stabilny 142,16 0,35% 3,65% 18/04/24
QUERCUS Dłużny KrótkoterminowyHighlight icon 90,92 0,02% 3,05% 18/04/24
QUERCUS Ochrony KapitałuHighlight icon 184,44 0,02% 2,85% 18/04/24
QUERCUS Dłużny 2 112,94 0,04% 2,64% 18/04/24
QUERCUS Dłużny 1 107,10 0,04% 2,12% 18/04/24
QUERCUS Obligacji Skarbowych 75,29 0,12% 0,23% 18/04/24
QUERCUS short 51,03 -1,07% -1,94% 18/04/24
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Multistrategy FIZ 1958,80 -0,06% 5,51% 02/04/24

Wiadomości

W I kwartale 2024 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 6,5 mln zł zysku skonsolidowanego versus 3,3 mln zł rok wcześniej. 
WZA Quercus TFI S.A. podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o skupie akcji własnych (buy-back). Skupionych zostanie ok. 5,6% wszystkich akcji Spółki o wartości 29,2 mln zł po cenie 9,50 zł.
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2024 r. wyniosła 5 062,3 mln zł (wobec 4 906,0 mln zł na koniec lutego 2024 r.).
uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca br. pracownicy infolinii o numerze 22 33 89 114 oraz linii do składania zleceń o numerze 22 33 89 115 będą dostępni w godzinach 9:00 - 13:00.
W 2023 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 31,0 mln zł zysku skonsolidowanego versus 14,1 mln zł rok wcześniej. 

Komentarz zarządzającego

Za nami I kwartał 2024 r., który okazał się dobry dla inwestorów w wielu klasach aktywów. Rynki finansowe kontynuowały tendencje wzrostowe z 2023 r. Główne banki centralne, jak FED czy EBC, nie zmieniły parametrów swojej polityki pieniężnej.
Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za marzec wyniósł +2,61%, a stopa zwrotu od początku roku osiągnęła poziom +6,95%. Wypracowany rezultat jest zauważalnie wyższy od najbezpieczniejszych rozwiązań dłużnych oraz porównywalny z funduszami akcyjnymi.
Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał w marcu 0,63% i kontynuował swoją fenomenalną passę rozpoczętą jeszcze w 2022 roku. Ostatnie kilkanaście miesięcy zawsze kończyło się zyskami. Od początku roku wynik wynosi 2,82%.
W marcu subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie 2,53% wobec benchmarku na poziomie 3,08%. Marzec przyniósł kontynuację pozytywnych tendencji z pierwszych dwóch miesięcy nowego roku, a cały kwartał zamknął się dla Subfunduszu wysoką stopą zwrotu na poziomie 13,41%.
Marzec był kolejnym udanym miesiącem dla inwestorów. Indeks WIG tym razem nie ustanowił nowego rekordu, ale mocne zakończenie dobrze wróży na kwiecień. Spadek notowań LPP (atak Hindenburga) i Dino Polska (słabe wyniki w 4Q23) utrudnił bicie rekordów.
Quercus

Dłużny Krótkoterminowy

Mariusz Zaród
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Mariusz Zaród
Quercus

Ochrony Kapitału

Krzysztof Grudzień
Bezpieczna przystań dla Twoich pieniędzy
Krzysztof Grudzień
Quercus

Obligacji Skarbowych

Mariusz Zaród
Najlepsze obligacje
Mariusz Zaród
Quercus

Stabilny

Bartłomiej Cendecki
Akcje i obligacje w jednej strategii
Bartłomiej Cendecki
Quercus

Global Balanced

Piotr Miliński
Portfel globalnych okazji
Piotr Miliński
Quercus

Agresywny

Sebastian Buczek
Najlepsze polskie spółki
Sebastian Buczek
Quercus

Global Growth

Daniel Łuszczyński
Najlepsze spółki wzrostowe na świecie
Daniel Łuszczyński
Quercus

Gold

Krzysztof Grudzień
Złoto na ciężkie czasy
Krzysztof Grudzień
Quercus

Silver

Krzysztof Grudzień
Jeszcze większy potencjał niż złoto
Krzysztof Grudzień
Quercus

lev

Krzysztof Grudzień
Z dźwignią na wzrosty
Krzysztof Grudzień
Quercus

short

Krzysztof Grudzień
Zarabia na spadkach
Krzysztof Grudzień
Quercus

Multistrategy FIZ

Sebastian Buczek
Najbardziej zdywersyfikowane aktywa
Sebastian Buczek
Quercus

Global Balanced Plus FIZ

Piotr Miliński
Elastyczność w skali globalnej
Piotr Miliński
Quercus

Absolute Return FIZ

Bartłomiej Cendecki
Tylko w prywatnej ofercie
Bartłomiej Cendecki
Quercus

Private Equity Multifund FIZ

Krzysztof Grudzień
Unikalna ekspozycja na private equity
Krzysztof Grudzień
Quercus

QUERCUS Tech lev

Krzysztof Grudzień
Z dźwignią na wzrost nowej technologii
Krzysztof Grudzień