Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS short 62,82 -2,62% 20,14% 24/11/22
QUERCUS Ochrony Kapitału 158,16 0,03% 1,40% 24/11/22
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,97 0,14% 1,06% 24/11/22
QUERCUS Dłużny 2 98,77 0,07% -0,14% 24/11/22
QUERCUS Dłużny 1 94,08 0,10% -3,06% 24/11/22
QUERCUS Gold 59,94 -0,07% -3,71% 24/11/22
QUERCUS Silver 81,93 -0,23% -7,07% 24/11/22
QUERCUS Stabilny 111,68 0,33% -10,01% 24/11/22
QUERCUS Obligacji Skarbowych 64,85 0,54% -13,28% 24/11/22
QUERCUS Agresywny 225,55 1,18% -18,72% 24/11/22
QUERCUS Global Balanced 124,60 0,27% -19,88% 24/11/22
QUERCUS Global Growth 115,96 -0,03% -24,35% 24/11/22
QUERCUS lev 31,56 5,31% -46,01% 24/11/22
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Multistrategy FIZ 1416,82 -0,60% -10,38% 31/10/22
Mariusz Zaród
QUERCUSDłużny Krótkoterminowy
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Mariusz Zaród
Krzysztof Grudzień
QUERCUSOchrony Kapitału
Bezpieczna przystań dla Twoich pieniędzy
Krzysztof Grudzień
Mariusz Zaród
QUERCUSObligacji Skarbowych
Najlepsze obligacje
Mariusz Zaród
Bartłomiej Cendecki
QUERCUSStabilny
Akcje i obligacje w jednej strategii
Bartłomiej Cendecki
QUERCUSGlobal Balanced
Portfel globalnych okazji
Piotr Miliński
QUERCUSGlobal Balanced Plus FIZ
Elastyczność w skali globalnej
Piotr Miliński
Sebastian Buczek
QUERCUSAgresywny
Najlepsze polskie spółki
Sebastian Buczek
QUERCUSGlobal Growth
Najlepsze spółki wzrostowe na świecie
Daniel Łuszczyński
Krzysztof Grudzień
QUERCUSGold
Złoto na ciężkie czasy
Krzysztof Grudzień
Krzysztof Grudzień
QUERCUSlev
Z dźwignią na wzrosty
Krzysztof Grudzień
Krzysztof Grudzień
QUERCUSshort
Zarabia na spadkach
Krzysztof Grudzień
Sebastian Buczek
QUERCUSMultistrategy FIZ
Najbardziej zdywersyfikowane aktywa
Sebastian Buczek
Bartłomiej Cendecki
QUERCUSAbsolute Return FIZ
Tylko w prywatnej ofercie
Bartłomiej Cendecki
Krzysztof Grudzień
QUERCUSPrivate Equity Multifund FIZ
Unikalna ekspozycja na private equity
Krzysztof Grudzień
Krzysztof Grudzień
QUERCUSQUERCUS Silver
Jeszcze większy potencjał niż złoto
Krzysztof Grudzień