Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Gold 72,34 -0,37% 28,90% 10/08/20
QUERCUS Global Growth 118,82 0,24% 11,09% 10/08/20
QUERCUS Agresywny 166,13 0,42% 10,47% 10/08/20
QUERCUS short 71,81 -0,35% 7,21% 10/08/20
QUERCUS Obligacji Skarbowych 82,06 0,05% 5,25% 10/08/20
QUERCUS Global Balanced 137,86 0,12% 3,20% 10/08/20
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,30 0,03% 2,07% 10/08/20
QUERCUS Ochrony Kapitału 154,46 -0,01% 1,05% 10/08/20
QUERCUS Stabilny 113,78 0,18% 0,99% 10/08/20
QUERCUS lev 40,51 0,62% -37,88% 10/08/20
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Multistrategy FIZ 1243,38 5,44% 18,49% 31/07/20

Lokaty bankowe na 0%? U nas może być więcej.      WYNIKI FUNDUSZY W I-VII 2020 r. QUERCUS Gold +26,21%    QUERCUS Multistrategy FIZ +18,49%   QUERCUS short +10,78%   QUERCUS Global Growth +8,49%    QUERCUS Agresywny +7,61%   QUERCUS Obligacji Skarbowych +4,96%    QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +2,02%    QUERCUS Global Balanced +1,96%    QUERCUS Ochrony Kapitału +0,97%    QUERCUS Stabilny +0,45%    QUERCUS lev -41,47%    (Wyniki historyczne, nie stanowią gwarancji na przyszłość.)

Zatrzymaj przewijanie się informacji

Komentarz zarządzającego

Mariusz Zaród
QUERCUSDłużny Krótkoterminowy
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Mariusz Zaród
Krzysztof Grudzień
QUERCUSOchrony Kapitału
Bezpieczna przystań dla Twoich pieniędzy
Krzysztof Grudzień
Mariusz Zaród
QUERCUSObligacji Skarbowych
Najlepsze obligacje
Mariusz Zaród
Bartłomiej Cendecki
QUERCUSStabilny
Konkurent dla depozytów
Bartłomiej Cendecki
Jarosław Jamka
QUERCUSGlobal Balanced
Portfel globalnych okazji
Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
QUERCUSGlobal Balanced Plus FIZ
Elastyczność w skali globalnej
Jarosław Jamka
Sebastian Buczek
QUERCUSAgresywny
Najlepsze polskie spółki
Sebastian Buczek
Arkadiusz Bebel
QUERCUSGlobal Growth
Najlepsze spółki technologiczne na świecie
Arkadiusz Bebel
Arkadiusz Bebel
QUERCUSGold
Złoto na ciężkie czasy
Arkadiusz Bebel
Arkadiusz Bebel
QUERCUSlev
Z dźwignią na wzrosty
Arkadiusz Bebel
Arkadiusz Bebel
QUERCUSshort
Zarabia na spadkach
Arkadiusz Bebel
Sebastian Buczek
QUERCUSMultistrategy FIZ
Najbardziej zdywersyfikowane aktywa
Sebastian Buczek
Bartłomiej Cendecki
QUERCUSAbsolute Return FIZ
Tylko w prywatnej ofercie
Bartłomiej Cendecki
Krzysztof Grudzień
QUERCUSPrivate Equity Multifund FIZ
Unikalna ekspozycja na private equity
Krzysztof Grudzień