Quercus TFI S.A.

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Global GrowthHighlight icon 134,80 -1,66% 22,09% 03/10/23
QUERCUS AgresywnyHighlight icon 278,22 -0,84% 19,27% 03/10/23
QUERCUS Stabilny 128,71 0,23% 12,32% 03/10/23
QUERCUS Obligacji Skarbowych 71,82 0,01% 9,17% 03/10/23
QUERCUS Ochrony KapitałuHighlight icon 174,79 -0,02% 9,12% 03/10/23
QUERCUS Dłużny KrótkoterminowyHighlight icon 85,77 0,00% 9,12% 03/10/23
QUERCUS Dłużny 1 103,12 0,03% 8,02% 03/10/23
QUERCUS Dłużny 2 108,05 0,00% 7,86% 03/10/23
QUERCUS Global Balanced 131,76 -0,33% 6,18% 03/10/23
QUERCUS lev 33,69 -1,38% 2,21% 03/10/23
QUERCUS short 63,70 0,55% 1,95% 03/10/23
QUERCUS Gold 63,15 -0,33% 0,43% 03/10/23
QUERCUS Tech lev 99,97 -0,03% - 03/10/23
QUERCUS Silver 82,06 -0,19% -10,94% 03/10/23
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Multistrategy FIZ 1664,41 -0,72% 9,55% 02/10/23

Wiadomości

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2023 r. wyniosła 3 820 ,8 mln zł (wobec 3 695,6 mln zł na koniec sierpnia br.). 
NWZA Quercus TFI S.A. przyjęło uchwałę o powołaniu Zbigniewa Jakubowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu od stycznia 2024 r.
W najnowszym rankingu Pulsu Biznesu nasz flagowy fundusz polskich akcji – QUERCUS Agresywny – zajął I miejsce. Fundusz otrzymał maksymalną liczbę pucharów (7), a średnioroczna stopa zwrotu za ostatnie 36 miesięcy wyniosła +21,2%.
Wartość aktywów netto subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału przekroczyła 1 mld zł. Tym samym subfundusz dołączył do grona miliardowych funduszy na polskim rynku.
W sierpniowym rankingu funduszy obligacji korporacyjnych na podium znalazł się QUERCUS Ochrony Kapitału, który jako jedyny otrzymał najwyższe oceny 5a zarówno w horyzoncie rocznym, jak i trzyletnim.

Komentarz zarządzającego

W okresie I-IX 2023 r. Fundusz osiągnął stopę zwrotu +10,35%, co należy uznać za wynik dobry. Od początku istnienia Fundusz zyskał 67,65%.
We wrześniu rynki kontynuowały korektę. Po ostatnim miesiącu główne indeksy osiągnęły następujące stopy zwrotu w br.: S&P500 +11,7%, Nasdaq +26,3%, DAX +10,5%
Sierpień przyniósł oczekiwaną przez nas korektę, przede wszystkim na rynku akcji, ale także na rynku obligacji skarbowych.
Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy nadal znajduje się na ścieżce wzrostowej, a wyniki przekraczają oczekiwania. W sierpniu zyskał 0,83%, a od początku roku stopa zwrotu wynosi już 8,51%, co plasuje go w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych.
W sierpniu subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie -2,15% wobec benchmarku na poziomie -2,79%. Sierpień okazał się być pierwszym spadkowym miesiącem na amerykańskim rynku akcji od lutego.
Quercus

Dłużny Krótkoterminowy

Mariusz Zaród
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Mariusz Zaród
Quercus

Ochrony Kapitału

Krzysztof Grudzień
Bezpieczna przystań dla Twoich pieniędzy
Krzysztof Grudzień
Quercus

Obligacji Skarbowych

Mariusz Zaród
Najlepsze obligacje
Mariusz Zaród
Quercus

Stabilny

Bartłomiej Cendecki
Akcje i obligacje w jednej strategii
Bartłomiej Cendecki
Quercus

Global Balanced

Piotr Miliński
Portfel globalnych okazji
Piotr Miliński
Quercus

Agresywny

Sebastian Buczek
Najlepsze polskie spółki
Sebastian Buczek
Quercus

Global Growth

Daniel Łuszczyński
Najlepsze spółki wzrostowe na świecie
Daniel Łuszczyński
Quercus

Gold

Krzysztof Grudzień
Złoto na ciężkie czasy
Krzysztof Grudzień
Quercus

Silver

Krzysztof Grudzień
Jeszcze większy potencjał niż złoto
Krzysztof Grudzień
Quercus

lev

Krzysztof Grudzień
Z dźwignią na wzrosty
Krzysztof Grudzień
Quercus

short

Krzysztof Grudzień
Zarabia na spadkach
Krzysztof Grudzień
Quercus

Multistrategy FIZ

Sebastian Buczek
Najbardziej zdywersyfikowane aktywa
Sebastian Buczek
Quercus

Global Balanced Plus FIZ

Piotr Miliński
Elastyczność w skali globalnej
Piotr Miliński
Quercus

Absolute Return FIZ

Bartłomiej Cendecki
Tylko w prywatnej ofercie
Bartłomiej Cendecki
Quercus

Private Equity Multifund FIZ

Krzysztof Grudzień
Unikalna ekspozycja na private equity
Krzysztof Grudzień
Quercus

QUERCUS Tech lev

Krzysztof Grudzień
Z dźwignią na wzrost nowej technologii
Krzysztof Grudzień