Quercus TFI S.A.

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS lev 37,17 1,39% 12,77% 31/01/23
QUERCUS Global Growth 121,01 1,01% 9,60% 31/01/23
QUERCUS Stabilny 123,66 -0,02% 7,92% 31/01/23
QUERCUS Agresywny 250,80 1,23% 7,52% 31/01/23
QUERCUS Gold 66,88 0,30% 6,36% 31/01/23
QUERCUS Obligacji Skarbowych 68,50 -0,25% 4,12% 31/01/23
QUERCUS Global Balanced 127,41 0,06% 2,68% 31/01/23
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 80,34 -0,11% 2,21% 31/01/23
QUERCUS Dłużny 1 97,25 -0,13% 1,88% 31/01/23
QUERCUS Ochrony Kapitału 162,72 -0,05% 1,59% 31/01/23
QUERCUS Dłużny 2 101,51 -0,09% 1,33% 31/01/23
QUERCUS Silver 92,23 0,40% 0,10% 31/01/23
QUERCUS short 59,58 -0,80% -4,64% 31/01/23
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Multistrategy FIZ 1587,45 4,37% 4,48% 31/01/23

Wiadomości

Analizy.pl wytypowały najlepsze fundusze w walce o najbardziej prestiżową nagrodę na polskim rynku funduszy inwestycyjnych – ALFA 2022.
W najnowszym zestawieniu Analizy.pl skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu, wśród funduszy zamkniętych liderem pozostał QUERCUS Multistrategy FIZ.
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec 2022 r. wyniosła 3 053,5 mln zł (wobec 2 986,5 mln zł na koniec listopada 2022 r.).
Miło nam poinformować, że QUERCUS Agresywny zajął 2 miejsce w rankingu Pulsu Biznesu ze średnioroczną stopą zwrotu 16,2% za ostatnie 36 miesięcy.
Zarządzający Funduszami QUERCUS zakładają, że po trudnym 2022, przyszły rok może być udanym okresem dla inwestorów. Zyski powinny zapewnić zarówno obligacje, jak i akcje. Pozytywne stopy zwrotu mogą zapewnić także metale szlachetne.

Komentarz zarządzającego

Od mocnego pozytywnego akcentu rozpoczął się rok 2023 na rynkach finansowych. Wszystkie klasy aktywów zyskały na wartości w styczniu, odrabiając część ubiegłorocznych strat
Za nami kolejny rok, który okazał się pełen rynkowych wyzwań. Pandemia koronawirusa odeszła na drugi plan, ale niestety nie doszło do uspokojenia sytuacji na rynkach finansowych.
Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced w czwartym kwartale 2022 wyniósł +6,04%. Po realizacji listopadowych zysków postawiliśmy na obronę dotychczasowego wyniku w obliczu zmniejszonej płynności na rynkach u progu końca roku kalendarzowego. Niemniej stopniowo zwiększamy ryzyko w obszarach, które…
W 2022 r. subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie -27,97%. Był to zdecydowanie trudny rok na rynkach finansowych, który przejdzie do historii jako pierwszy od co najmniej pół wieku, kiedy to i akcje i obligacje odnotowały jednocześnie ujemne stopy zwrotu.
Za nami najgorszy rok w historii polskich obligacji skarbowych. Miesiące dobre przeplatały się z tymi słabszymi, a dodatkowo było kilka takich, które można ująć słowem fatalne. Końcówka roku wlała jednak nieco optymizmu w serca uczestników funduszy dłużnych.
Quercus

Dłużny Krótkoterminowy

Mariusz Zaród
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Mariusz Zaród
Quercus

Ochrony Kapitału

Krzysztof Grudzień
Bezpieczna przystań dla Twoich pieniędzy
Krzysztof Grudzień
Quercus

Obligacji Skarbowych

Mariusz Zaród
Najlepsze obligacje
Mariusz Zaród
Quercus

Stabilny

Bartłomiej Cendecki
Akcje i obligacje w jednej strategii
Bartłomiej Cendecki
Quercus

Global Balanced

Piotr Miliński
Portfel globalnych okazji
Piotr Miliński
Quercus

Agresywny

Sebastian Buczek
Najlepsze polskie spółki
Sebastian Buczek
Quercus

Global Growth

Daniel Łuszczyński
Najlepsze spółki wzrostowe na świecie
Daniel Łuszczyński
Quercus

Gold

Krzysztof Grudzień
Złoto na ciężkie czasy
Krzysztof Grudzień
Quercus

Silver

Krzysztof Grudzień
Jeszcze większy potencjał niż złoto
Krzysztof Grudzień
Quercus

lev

Krzysztof Grudzień
Z dźwignią na wzrosty
Krzysztof Grudzień
Quercus

short

Krzysztof Grudzień
Zarabia na spadkach
Krzysztof Grudzień
Quercus

Multistrategy FIZ

Sebastian Buczek
Najbardziej zdywersyfikowane aktywa
Sebastian Buczek
Quercus

Global Balanced Plus FIZ

Piotr Miliński
Elastyczność w skali globalnej
Piotr Miliński
Quercus

Absolute Return FIZ

Bartłomiej Cendecki
Tylko w prywatnej ofercie
Bartłomiej Cendecki
Quercus

Private Equity Multifund FIZ

Krzysztof Grudzień
Unikalna ekspozycja na private equity
Krzysztof Grudzień