2014 | Quercus TFI S.A.

2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 3 września 2014 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 
Projekty uchwał na NWZA 
Pełnomocnictwo NWZA 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Transmisja on-line z przebiegu Walnego Zgromadzenia
Transmisja odbywa się za pomocą programu Microsoft Lync. Jeżeli wcześniej nie uczestniczyłeś(łaś) w spotkaniach opartych o tę technologię możesz być poproszony(a) o zainstalowanie „wtyczek” do Twojej przeglądarki internetowej.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia  

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Uchwały podjęte przez NWZA Quercus TFI S.A.

Nagranie z NWZA

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 25 kwietnia 2014 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu 
Projekty uchwał na ZWZA  
Pełnomocnictwo ZWZA 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Transmisja on-line z przebiegu Walnego Zgromadzenia

Transmisja odbywa się za pomocą programu Microsoft Lync. Jeżeli wcześniej nie uczestniczyłeś(łaś) w spotkaniach opartych o tę technologię możesz być poproszony(a) o zainstalowanie „wtyczek” do Twojej przeglądarki internetowej.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Parasolowy SFIO za rok obrotowy 2013
Sprawozdanie finansowe Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2013 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2013)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2013 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2013)
Propozycja Zarządu Quercus TFI S.A. odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2013
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2013
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na ZWZA zgłoszone przez akcjonariusza 04.04.2014

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania
Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem
Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy

Uchwały podjęte przez ZWZA Quercus TFI S.A.

Nagranie z WZA