Audytor | Quercus TFI S.A.

Audytor

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki, dla okresów sprawozdawczych kończących się nie później niż 31.12.2011 r., była firma Ernst & Young Audit sp. z o.o.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki, dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się nie wcześniej niż 01.01.2012 r. i kończących się nie później niż 31.12.2015 r., była firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.)

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki, dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się nie wcześniej niż 01.01.2016 r. i kończących się nie później niż 31.12.2020 r., była firma Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki, dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się nie wcześniej niż 01.01.2021 r., jest firma Mazars Audyt Sp. z o.o.