2023 | Quercus TFI S.A.

2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 02 października 2023 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 
Projekty uchwał na NWZA
Pełnomocnictwo NWZA 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów   

Transmisja on-line z przebiegu Walnego Zgromadzenia

 

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza 11.09.2023 

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza 25.09.2023

Informacja o kandydacie

Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia 

Przebieg Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez ZWZ Quercus TFI S.A. 

Nagranie WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 27 kwietnia 2023 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 
Projekty uchwał na ZWZA
Pełnomocnictwo ZWZA 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów   

Transmisja on-line z przebiegu Walnego Zgromadzenia

Przebieg Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez ZWZ Quercus TFI S.A. 

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Jednostkowy Raport Roczny za rok 2022, zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2022, zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej spółki
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2022, w tym oceny przewidziane w zbiorach zasad ładu korporacyjnego 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022 
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia 
Informacja dotycząca punktu 5 podpunkt h planowanego porządku obrad

Przebieg Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez ZWZ Quercus TFI S.A. 

Nagranie WZA