Nasi dystrybutorzy | Quercus TFI S.A.

Nasi dystrybutorzy

Quercus TFI S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel. +48 22 205 3000 fax +48 22 205 3001
e-mail: biuro@quercustfi.pl
www.quercustfi.pl
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
ul. Puławska 107 VI p.
02-595 Warszawa
tel. +48 22 565 44 00, fax +48 22 565 44 01
Infolinia: 22 565 49 49
e-mail: kontakt@xelion.pl
www.xelion.pl

mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBanku
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa
tel. +48 22 697 47 00, fax +48 22 697 48 20
www.mbank.pl//private-banking
mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBanku
nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy
QUERCUS Global Growth,  QUERCUS Silver i QUERCUS Tech lev.

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
Infolinia: z tel. komórkowego:781 119 999, z tel. stacjonarnego: 1 9999
e-mail: kontakt@santander.pl
www.santander.pl
Santander Bank Polska S.A nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu
QUERCUS Tech lev.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. +48 22 591 22 00 
Infolinia: 800 105 800
e-mail: infocdm@pekao.com.pl
www.pekao.com.pl

  BNP Paribas Bank Polska S.A. (BNP Paribas Wealth Management)
ul. Twarda 18 
00-105 Warszawa
tel. +48 22 566 90 24, fax +48 22 566 92 20
Infolinia: 801 399 555, 500 970 340
e-mail: dbp@bnpparibas.pl 
www.bnpparibas.pl/wealthmanagement
  BNP Paribas Bank Polska S.A. (BNP Paribas Wealth Management)
nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Tech lev.

BNP Paribas Bank Polska S.A. (Biuro Maklerskie)
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. + 48 22 32 94 300
Infolinia: 801 880 880 lub +48 22 32 94 300
www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie
BNP Paribas Bank Polska S.A. (Biuro Maklerskie)
nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Tech lev.

Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
 
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa
tel. +48 531 970 970
e-mail: info@pw-consulting.pl
www.pw-consulting.pl

mBank S.A.
 ul. Prosta 18
00-850 Warszawa
Infolinia: 801 300 000 lub +48 42 6 300 000
www.mbank.pl
mBank S.A. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy
QUERCUS Gold, QUERCUS Global Growth, QUERCUS Silver i QUERCUS Tech lev.

 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie 
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
tel. +48 22 521 80 10
Infolinia: 801 304 403
e-mail: dm@pkobp.pl
www.dm.pkobp.pl
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie
nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy
QUERCUS Gold, QUERCUS Global Growth, QUERCUS Silver i QUERCUS Tech lev.

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Infolinia: 801 115 115 lub + 48 22 598 40 41
www.bankmillennium.pl
W przypadku Banku Millennium S.A. zmiana Dystrybutora przypisanego do Konta Uczestnika ani zmiana
Dystrybutora poprzez transfer jednostek uczestnictwa pomiędzy Kontami Uczestnika nie są możliwe
(ograniczenie dotyczy zmiany z Banku Millennium S.A. na innego Dystrybutora oraz zmiany z innego Dystrybutora na Bank Millennium S.A.).
Bank Millennium S.A. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy
QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Growth, QUERCUS Silver i QUERCUS Tech lev.

F-Trust S.A.
ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań
tel. 61 855 16 14, fax: 61 646 00 52
Infolinia: 61 855 16 14
www.f-trust.pl

Alior Bank S.A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
Infolinia Alior Banku S.A.: 19 502
www.aliorbank.pl
Infolinia Biura Maklerskiego Alior Banku: 19 503
www.bm.aliorbank.pl
W przypadku Alior Banku S.A. zmiana Dystrybutora przypisanego do Konta Uczestnika ani zmiana
Dystrybutora poprzez transfer jednostek uczestnictwa pomiędzy Kontami Uczestnika nie są możliwe
(ograniczenie dotyczy zmiany z Alior Bank S.A. na innego Dystrybutora oraz zmiany z innego Dystrybutora na Alior Bank S.A.).
Alior Bank S.A. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy QUERCUS Global Growth, QUERCUS Silver i QUERCUS Tech lev.

 DSA Investment S.A.
al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
tel. +48 71 334 50 50, fax +48 71 334 50 51
e-mail: biuro@dsa.pl
www.dsa.pl
DSA Investment S.A. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy
QUERCUS Silver i QUERCUS Tech lev.

  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
tel. +48 22 50 43 300,
Infolinia: 801 104 104
e-mail: makler@bossa.pl, bossafund@bossa.pl
www.bossafund.pl
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Tech lev.

iWealth Management Sp. z o.o.
ul. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel. +48 606 697 070
e-mail: kontakt@iwealth.pl
www.iwealth.pl

KupFundusz S.A.
ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa
tel. +48 22 599 42 67
e-mail: kontakt@kupfundusz.pl
www.kupfundusz.pl

IPOPEMA Securities S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
Wydział Obsługi Maklerskiej
tel. +48 22 236 94 00
e-mail: wom@ipopema.pl
Godziny: pon.–pt. od 08:30 do 17:30
www.ipopemasecurities.pl

CERES Dom Inwestycyjny S.A.
Plac Bankowy 1
00-139 Warszawa
tel. +48 22 390 36 80
e-mail: biuro@ceresdi.pl
Godziny: pon.–pt. od 09:00 do 17:00
www.ceresdi.pl

Q Value S.A.
Al. Jerozolimskie 44
00- 024 Warszawa
tel. +48 22 598 77 00, fax +48 22 598 77 06
e-mail: biuro@qvalue.pl
Godziny: pon.–pt. od 09:00 do 17:00
www.qvalue.pl
Q Value S.A. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Tech lev.

Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Prosta 67 
00-838 Warszawa
tel. +48 12 422 31 00
e-mail: biuro@noblesecurities.pl 
www.noblesecurities.pl 
Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Tech lev.

Starfunds sp. z o.o.
ul. Nieszawska 1 
61-021 Poznań
tel. +48 61 646 06 30
e-mail: kontakt@starfunds.pl
www.starfunds.pl
Starfunds sp. z o.o. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Tech lev.

iMercado sp. z o.o. 
ul. Jasna 19 
00-058 Warszawa
tel. +48 728 861 534
e-mail: biuro@imercado.pl
www.imercado.pl
W przypadku iMercado sp. z o.o. zmiana Dystrybutora przypisanego do Konta Uczestnika ani zmiana Dystrybutora poprzez transfer jednostek uczestnictwa pomiędzy Kontami Uczestnika nie są możliwe
(ograniczenie dotyczy zmiany z iMercado sp. z o.o. na innego Dystrybutora oraz zmiany z innego Dystrybutora na iMercado sp. z o.o.).
iMercado sp. z o.o. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Tech lev.

Niezależny Dom Maklerski S.A. 
ul. Wspólna 56
00-684 Warszawa
tel. +48 22 254 97 60
e-mail: info@ndm.com.pl
www.ndm.com.pl

Q Securities S.A.
ul. Marszałkowska 142 
00-061 Warszawa
tel. +48 22 417 44 00
e-mail: fundusze@qsecurities.com
www.qsecurities.com.pl