Dlaczego Quercus | Quercus TFI S.A.

Dlaczego Quercus

Niezależność i zmotywowany zespół
Quercus TFI S.A. należy do grupy alternatywnych (niezależnych) TFI. Instytucje takie, posiadające wieloletnie tradycje na rozwiniętych rynkach, w Polsce dopiero rozpoczynają działalność. Towarzystwo zostało założone przez grupę doświadczonych specjalistów. Akcjonariuszami Quercus TFI S.A. są głównie kluczowi pracownicy. Dzięki temu nasz zespół jest maksymalnie zaangażowany w efektywne zarządzanie środkami powierzonymi przez Klientów.

Niestandardowe strategie 
Tworzymy unikalne fundusze inwestycyjne, inne niż standardowo dostępne na polskim rynku funduszy. Poszukując pomysłów na nowe produkty kierujemy się możliwością osiągania ponadprzeciętnych zysków, wyższych niż w przypadku klasycznych strategii lub optymalizacją oczekiwanej stopy zwrotu w relacji do poziomu podejmowanego ryzyka.

Poziom opłat uzależniony od wyników 
Zadbaliśmy o to, aby struktura opłat pozwalała na wspólne efektywne korzystanie z owoców naszej pracy. W przeciwieństwie do większości funduszy oferowanych w Polsce, poziom opłat za zarządzanie w funduszach QUERCUS jest ściśle powiązany z osiąganymi wynikami inwestycyjnymi. Dlatego jeszcze bardziej zależy nam na osiąganiu wysokich i stabilnych zysków.

Limitowana oferta 
Unikalność naszej oferty polega również na tym, że stosujemy limity wpłat do naszych funduszy. Po przekroczeniu przez dany subfundusz QUERCUS aktywów netto na poziomie 1 mld zł, Quercus TFI S.A. może zamknąć go dla nowych wpłat. Wierzymy w to, że efektywniej można zarządzać funduszami o mniejszych aktywach.

Również dla najbardziej wymagających klientów 
Oferta Quercus TFI S.A. uwzględnia wymagania zarówno Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Przy znaczących kwotach inwestycji polecamy usługę zarządzania aktywami (asset management) oraz doradztwa inwestycyjnego, w przypadku których poziom opłat jest również ściśle powiązany z osiąganymi wynikami inwestycyjnymi. Najbardziej wymagający Klienci mogą liczyć także na możliwość uruchomienia funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) szytych na miarę.

Inwestowanie w oparciu o solidne fundamenty i naukę 
Nasza filozofia inwestycyjna opiera się głównie na inwestowaniu w oparciu o analizę fundamentalną. Lokujemy w te instrumenty, w przypadku których mamy odpowiednie doświadczenie i wiedzę. W przypadku akcji preferujemy spółki dobrze zarządzane, działające głównie w segmencie usług. Dostrzegamy ogromny potencjał rynków wschodzących. Naszą politykę inwestycyjną wspieramy najnowszymi osiągnięciami polskich i zagranicznych naukowców.

Sprawdzony partner 
Od początku działalności zaufało nam niemal 40 tysięcy zamożnych Klientów, którzy na koniec 2023 r. ulokowali w naszych funduszach ponad 4 mld złotych. Najczęściej wybieranymi przez naszych Klientów subfunduszami były QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Agresywny, głównie ze względu na znakomite wyniki inwestycyjne.

Reasumując, naszą ofertę kierujemy do ściśle zdefiniowanej grupy docelowej – zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Naszym głównym celem jest efektywne pomnażanie środków naszych Klientów. Ponieważ sami zainwestowaliśmy swój kapitał w fundusze QUERCUS, a wszyscy kluczowi pracownicy naszego TFI są również jego akcjonariuszami, czujemy się mocno zmotywowani i zdeterminowani do osiągnięcia głównego celu.