Historia | Quercus TFI S.A.

Historia

IV 2008
Zawarcie pierwszych umów dystrybucyjnych z czołowymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi, biurami maklerskimi i doradcami finansowymi
VI 2008
Podwyższenie kapitału Quercus TFI S.A. do 14 mln zł poprzez prywatną emisję 10 mln akcji serii C po 0,80 zł
IX 2008
Quercus TFI S.A. staje się pierwszą w branży spółką publiczną, akcje notowane są na rynku NewConnect, cena z pierwszego dnia notowań wynosi 0,68 zł
IV 2009
Quercus TFI S.A. wprowadza usługę zadządzania aktywami (asset management) i doradztwa inwestycyjnego
V 2010
Uruchomienie funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ oraz trzech kolejnych subfunduszy wchodzących w skład QUERCUS Parasolowy SFIO
XI 2010
Uruchomienie funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ
III 2011
Debiut akcji Quercus TFI S.A. na rynku głównym GPW w Warszawie, cena debiutu wynosi 3,30 zł
V 2012
Uruchomienie subfunduszu QUERCUS Gold
X 2013
Uruchomienie subfunduszu QUERCUS Stabilny
XI 2013
W składzie akcjonariatu powyżej 5% po raz pierwszy ujawnia się duży inwestor finansowy - NN OFE posiada wówczas 6,72% akcji spółki
XII 2015
Uruchomienie publicznego funduszu zamknietego QUERCUS Multistrategy FIZ
V 2017
Uruchomienie subfunduszu QUERCUS Global Growth
XII 2018
Zmiany w strategiach subfunduszy i uruchomienie QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS Global Balanced oraz QUERCUS Global Balanced Plus FIZ
XII 2020
Uruchomienie subfunduszu QUERCUS Silver
X 2021
Quercus TFI S.A., za pośrednictwem Quercus Agent Transferowy sp. z o.o., zostaje właścicielem Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., największego niezależnego dystrybutora funduszy inwestycyjnych w Polsce
IV 2023
Subfundusze QUERCUS Agresywny, QUERCUS Global Growth, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Ochrony Kapitału spełniły kryteria, o których mowa w art. 8 SFDR i promują aspekty środowiskowe i społeczne.
X 2023
uruchomienie subfunduszu QUERCUS Tech lev
XII 2023
aktywa pod zarządzaniem zgromadzone w funduszach QUERCUS i w ramach asset management wynoszą 4,41 mld zł, cena akcji Quercus TFI S.A. 5,80 zł, a kapitalizacja rynkowa spółki 360 mln zł
III 2024
Subfundusze QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału zostały uznane za najlepsze w swoich kategoriach i otrzymały po raz kolejny najważniejsze branżowe nagrody - Alfy 2023.