2015 | Quercus TFI S.A.

2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 2 września 2015 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał na NWZA
Pełnomocnictwo NWZA
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów  

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia  
Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Uchwały podjęte przez NWZA Quercus TFI S.A .

Nagranie NWZA

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 27 kwietnia 2015 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał na ZWZA
Pełnomocnictwo ZWZA
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Parasolowy SFIO za rok obrotowy 2014
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2014
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2014
Sprawozdanie finansowe Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2014 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2014)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2014 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2014)
Propozycja Zarządu Quercus TFI S.A. odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2014
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2014
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia   
Projekt uchwały na ZWZA zgłoszony przez akcjonariusza 17.04.2015   

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem
Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy
Uchwały podjęte przez ZWZA Quercus TFI S.A.  

 

Nagranie WZA