Zarząd | Quercus TFI S.A.

Zarząd

Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

W latach 1997-2018 był pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od 2009 r. na stanowisku Profesora nadzwyczajnego.

Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego.

W 1996 r. pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego w Wydziale Doradztwa i Analiz.

W latach 1996-2007 pracował dla Grupy ING w Polsce. Od 1996 do 2007 r. pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., gdzie od czerwca 2002 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 r. Prezesa Zarządu. Od 1999 do 2007 r. pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie od października 1999 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, od czerwca 2002 r. Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 r. Prezesa Zarządu.

W latach 1998-2002 był Członkiem Zarządu Związku Maklerów i Doradców.

Od sierpnia 2007 r. jest założycielem, wiodącym akcjonariuszem, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Departamentu Inwestycyjnego Quercus TFI S.A.

W ostatnich latach otrzymał 2 najbardziej prestiżowe nagrody branżowe: Alfa2021 i Alfa2023 za najlepiej zarządzany fundusz akcji polskich – QUERCUS Agresywny, a także 2 wyróżnienia za lata 2020 i 2022. 

Od 2011 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Navigator Capital S.A., a od listopada 2021 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej DI Xelion sp. z o.o.

Jest Honorowym Obywatelem w rodzinnej miejscowości Jedlina-Zdrój.

Artur Paderewski
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa oraz magistrem nauk politycznych, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. 

Od 1998 do 2001 roku pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa kolejno na stanowiskach inspektora, specjalisty, starszego specjalisty.

Od 2001 do 2007 pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., kolejno na stanowiskach: Prawnika oraz Inspektora Nadzoru, Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Inspektora Nadzoru, a następnie Dyrektora Departamentu Prawnego, Nadzoru Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem, a także od kwietnia 2006 roku pełnił funkcję Członka Zarządu.

Od 2006 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., kolejno na stanowiskach: Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Inspektora Nadzoru, a następnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego, Nadzoru Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem, a także pełnił funkcję Członka Zarządu.

Od grudnia 2002 do 2006 roku był prokurentem ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz ING Investment Management (Polska) S.A.

Od sierpnia 2007 roku jest Pierwszym Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego.

Od 2 listopada 2021 r. jest  Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej DI Xelion Sp. z o.o.

Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Piotr Płuska
Wiceprezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych (kierunek: Finanse i Bankowość), absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Od 1993 do 1998 roku pracował w ING Banku Śląskim S.A., kolejno na wielu stanowiskach.

Od 1998 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., na stanowisku Zastępcy Dyrektora Operacyjnego. Jako Zastępca Dyrektora Operacyjnego pełnił również funkcję Inspektora Nadzoru.

Od sierpnia 2007 roku jest Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Operacyjnego.

Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Paweł Cichoń
Wiceprezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem inżynierem, absolwentem Politechniki Krakowskiej. Od 1994 r. pracował dla Frito-Lay, od 1998 r. dla Citibanku, 

Zajmując od 1999 r. stanowisko Dyrektora Oddziału CitiGold, a od 2005 r. Dyrektora Rozwoju Bazy Klientów CitiGold.

Od 2006 r. pracował dla Grupy ING na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży w ING Investment Management (Polska) S.A. i ING TFI S.A., a od 2007 r. Członka Zarządu ING Investment Management (Polska) S.A. i ING TFI S.A.

Od kwietnia 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży.

Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Paweł Pasternok
Wiceprezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez University of Florida Levin College of Law i Uniwersytet Warszawski.

Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Posiada dyplom ukończenia studiów Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej.
W 2006 r. pracował w kancelarii Salans D. Oleszczuk kancelaria prawnicza Sp. k. (obecnie Dentons Europe Oleszczuk Sp. k.). W 2007 r. pracował w kancelarii Noerr Stiefenhofer Lutz Sp. z o.o. (obecnie Noerr Biedecki sp. k). Od 2007 r. do 2009 r. pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego kolejno na stanowisku Referenta, Starszego Referenta i Specjalisty.
Od 2009 r. pracuje w Quercus TFI S.A. kolejno na stanowisku Młodszego Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru, Z-cy Dyrektora ds. Prawnych oraz Dyrektora ds. Prawnych. Od 2017 r. do 2018 r. był prokurentem Quercus TFI S.A. Od kwietnia 2018 r. był Członkiem Zarządu, a od czerwca 2021 r. jest Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A..
Od 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej iWealth Management Sp. z o.o., Od 2019 r. jest członkiem Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w tym do grudnia 2020 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego. Od grudnia 2019 r. jest członkiem Rady Nadzorczej GetBack S.A.
Działalność Pana Pawła Pasternoka nie jest konkurencyjna do działalności Quercus TFI S.A.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Maciej Klimczak
Wiceprezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Od 2006 do 2007 r. pracował w Xelion Doradcy Finansowi sp. z o.o., a od 2008 do 2010 r. w Banku Millennium S.A., obsługując klientów zamożnych.

Od 2010 r. pracuje w Quercus TFI S.A., początkowo na stanowisku Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży i Dystrybucji, a obecnie na stanowisku Dyrektor ds. Sprzedaży i Dystrybucji. Od kwietnia 2022 r. jest Członkiem Zarządu Quercus TFI S.A.

Od listopada 2021 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Zbigniew Jakubowski - Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Jakubowski
Wiceprezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem kierunków: Przetwarzanie Danych i Rachunkowość oraz Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego.  

Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego.

W latach 1995-1999 pracował w: Sopockim Domu Maklerskim S.A., Banku Komunalnym S.A., Banku Gdańskim S.A., Domu Maklerskim BIG BG sp. z o.o., BWE Asset Management S.A.

W 2000 r. został Prezesem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w Korona TFI S.A. Po połączeniu z Union Investment TFI S.A. od grudnia 2000 do marca 2022 r. był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w Union Investment TFI S.A., a po przejęciu przez Grupę Generali – Generali Investments TFI S.A. Od kwietnia 2022 do lipca 2023 r. był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w Generali Investments TFI S.A. 

W latach 2000-2023 członkowie kierowanego przez niego zespołu inwestycyjnego byli wielokrotnymi zdobywcami nagród branżowych: Alfa, Byki i Niedźwiedzie, Złoty Portfel. Indywidualnie zdobywca 2 nagród Złoty Portfel.

Agnieszka Strzelczyk
Agnieszka Strzelczyk
Członek Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (specjalizacja: Rachunkowość i Controlling), jest absolwentką Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.

Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także ukończyła program szkoleniowy „MSSF – Warsztaty”, organizowany przez EY Academy of Business.
W latach 1999-2003 pracowała w Rachunkowość Weryfikacja sp. z o.o., kolejno na stanowiskach Księgowa oraz Specjalista ds. rachunkowości i spraw kadrowo-płacowych.
Od 2003 do 2011 r. pracowała w Aviva Investors TFI S.A. (obecnie TFI Allianz Polska S.A.), kolejno na stanowiskach Samodzielna Księgowa, a następnie Główna Księgowa.
Od 2003 do 2014 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych „Ożarowska”.
Od maja 2011 r. jest zatrudniona w Quercus TFI S.A. na stanowisku Głównej Księgowej Spółki.
Od kwietnia 2024 r. jest Członkiem Zarządu Quercus TFI S.A.
Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Rada Nadzorcza

Janusz Nowicki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.
Spełnia kryteria niezależności. Pan Janusz Nowicki posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym, ekspertem z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa obrotu nieruchomościami.

Posiada długoletnią praktykę prawniczą z zakresu obsługi postępowań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji rynku nieruchomości. W latach 1985-1995 prowadził indywidualną praktykę zawodową. W latach 1995-2015 był wspólnikiem Kancelarii Prawnej BNT s.c. w Warszawie, a następnie prowadził indywidualną praktykę we własnej kancelarii radcy prawnego.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od kwietnia 2013 roku.

Nie jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Obecnie nie pełni żadnych funkcji, ani nie prowadzi żadnej działalności w podmiotach innych niż Quercus TFI S.A.

Jerzy Cieślik
Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.
Od czerwca 2020 r. Pan Jerzy Cieślik nie spełnia kryteriów niezależności, z uwagi na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. przez okres dłuższy niż 12 lat. Wcześniej Pan Jerzy Cieślik spełniał kryteria niezależności.

Pan Jerzy Cieślik posiada wykształcenie wyższe (profesor zwyczajny), jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1988 r. doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 2017 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (działalność zawieszona).

W latach 1971-1990 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). 

W latach 1983-1989 na zlecenie międzynarodowych organizacji: UNIDO, UN Centre on Transational Corporations oraz World Tourism Organisation był konsultantem w krajach Afryki i Azji.

W latach 1990-2003 był współzałożycielem oraz członkiem Zarządu spółek Ernst&Young w Polsce, a w latach 1996-2000 Prezesem Zarządu Ernst&Young S.A.

Od 2004 roku jest profesorem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie). Pełni funkcję Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od czerwca 2008 roku.

Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Działalność Pana Jerzego Cieślika nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Quercus TFI S.A.

Dawid Prysak
Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.
Pan Dawid Prysak jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia na kierunku Ekonomia Menedżerska.

Posiada również dyplom ukończenia studiów MBA Finance. Od wielu lat zatrudniony jest w STS S.A., od stycznia 2019 r. na stanowisku Dyrektor Finansowy. W latach 2010-2016 pracował w działach finansowych globalnych firm Nordic Gaming Group oraz Betsson Group. Od czerwca 2020 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Atal S.A., pełniąc jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.
Działalność Pana Dawida Prysaka nie jest konkurencyjna do działalności Quercus TFI S.A.
Pan Dawid Prysak spełnia warunki niezbędne do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Dariusz Olczyk
Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.
Spełnia kryteria niezależności, przy czym:posiada akcje Quercus TFI S.A.Pan Dariusz Olczyk posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej 

oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie zarządzania (prowadzone we współpracy z Central Connecticut State University). W latach 1991-1993 był Specjalistą ds. sieci telewizji kablowej w Goset – Service Sp. z o.o. Od 1993 r. do 1996 pracował jako Doradca techniczny w Arcodan Sp. z o.o. W latach 1993-2011 prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Od 2011 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. Jest założycielem Lokum Deweloper S.A.

Pan Dariusz Olczyk jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Działalność Pana Dariusza Olczyka nie jest konkurencyjna do działalności Quercus TFI S.A.

Pan Dariusz Olczyk spełnia warunki niezbędne do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i spełnia kryteria niezależności.

Paweł Sanowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.
Spełnia kryteria niezależności, przy czym posiada akcje Quercus TFI S.A.Pan Paweł Sanowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na wydziale Informatyka i Zarządzanie z tytułem mgr inż. na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Kształcił się również na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W latach 1995-97 pracował jako analityk w spółce zarządzającej III Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. W latach 1997-1999 był zatrudniony jako doradca prezesa ds. strategii w TUiR Partner S.A. oraz zastępca dyrektora Biura Sieci w TUiR Warta S.A. Od 2000 r. tworzy Instytut Monitorowania Mediów, gdzie od 2007 r. jest jego Prezesem. W 2004 roku został współzałożycielem i Prezesem Zarządu wydawnictwa PRoto.pl. W 2008 r. po przejęciu rumuńskiej spółki monitorującej media MediaTrust Romania SRL, został powołany na członka Zarządu tej spółki. Był członkiem rad nadzorczych, w tym spółki K2 Internet S.A.

Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych i dziennych na kierunku Public Relations/dziennikarstwo, w tym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie Łódzkim, Wyższej Uczelni Łazarskiego, London School of Public Relations.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od kwietnia 2018 roku.

Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Działalność Pana Pawła Sanowskiego nie jest konkurencyjna do działalności Quercus TFI S.A.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej

Jerzy Cieślik
Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Od czerwca 2020 r. Pan Jerzy Cieślik nie spełnia kryteriów niezależności, z uwagi na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. przez okres dłuższy niż 12 lat. Wcześniej Pan Jerzy Cieślik spełniał kryteria niezależności.

Pan Jerzy Cieślik jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

W latach 1971-1991 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1988 r. doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

W latach 1990-2003 był współzałożycielem oraz członkiem Zarządu spółek Ernst&Young w Polsce, a w latach 1996-2000 Prezesem Zarządu Ernst&Young S.A.

Od 2004 roku jest profesorem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie).

Od czerwca 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej SuperDrob Zakłady Drobiarsko–Mięsne S.A.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od czerwca 2008 roku.

Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Działalność Pana Jerzego Cieślika nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Quercus TFI S.A.

Janusz Nowicki
Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Spełnia kryteria niezależności. Pan Janusz Nowicki posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym, ekspertem z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa obrotu nieruchomościami.

Posiada długoletnią praktykę prawniczą z zakresu obsługi postępowań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji rynku nieruchomości. W latach 1985-1995 prowadził indywidualną praktykę zawodową. W latach 1995-2015 był wspólnikiem Kancelarii Prawnej BNT s.c. w Warszawie, a następnie prowadził indywidualną praktykę we własnej kancelarii radcy prawnego.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od kwietnia 2013 roku.

Nie jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Obecnie nie pełni żadnych funkcji, ani nie prowadzi żadnej działalności w podmiotach innych niż Quercus TFI S.A.

Paweł Sanowski
Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Spełnia kryteria niezależności, przy czym:posiada akcje Quercus TFI S.A.Pan Paweł Sanowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na wydziale Informatyka i Zarządzanie z tytułem mgr inż. na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Kształcił się również na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W latach 1995-97 pracował jako analityk w spółce zarządzającej III Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. W latach 1997-1999 był zatrudniony jako doradca prezesa ds. strategii w TUiR Partner S.A. oraz zastępca dyrektora Biura Sieci w TUiR Warta S.A. Od 2000 r. tworzy Instytut Monitorowania Mediów, gdzie od ponad 10 lat jest jego Prezesem. W 2004 roku został współzałożycielem i Prezesem Zarządu wydawnictwa PRoto.pl. W 2008 r. po przejęciu rumuńskiej spółki monitorującej media MediaTrust Romania SRL, został powołany na członka Zarządu tej spółki. Był członkiem rad nadzorczych, w tym spółki K2 Internet S.A.

Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych, w tym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Działalność Pana Pawła Sanowskiego nie jest konkurencyjna do działalności Quercus TFI S.A.