Rachunki nabyć subfunduszy | Quercus TFI S.A.

Rachunki nabyć subfunduszy

Numer rachunku Subfundusz
PL 09 1880 0009 0000 0013 0058 4000 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
PL 19 1880 0009 0000 0013 0057 8000 QUERCUS Ochrony Kapitału
PL 58 1880 0009 0000 0013 0067 1000 QUERCUS Obligacji Skarbowych
PL 65 1880 0009 0000 0013 0091 9000  QUERCUS Stabilny
PL 48 1880 0009 0000 0013 0058 0000 QUERCUS Global Balanced
PL 77 1880 0009 0000 0013 0058 2000 QUERCUS Agresywny
PL 50 1880 0009 0000 0013 0151 0000 QUERCUS Global Growth 
PL 87 1880 0009 0000 0013 0067 3000 QUERCUS lev
PL 19 1880 0009 0000 0013 0067 5000 QUERCUS short
PL 56 1880 0009 0000 0013 0080 8000 QUERCUS Gold
PL 83 1880 0009 0000 0013 0162 6000 QUERCUS Silver
PL 67 1880 0009 0000 0013 0165 5000 QUERCUS Tech lev


Nazwa beneficjenta:

Nazwa wybranego subfunduszu (np. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy)
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Opis tytułu wpłaty/przelewu:

 • dla osoby fizycznej – Konto Indywidualne
  Tytuł wpłatyNazwa Dystrybutora / NUMER KONTA UCZESTNIKA / nazwisko i imię / „nabycie ju”
 • dla osoby fizycznej – Wspólne Konto Małżeńskie
  Tytuł wpłatyNazwa Dystrybutora / WKM / NUMER KONTA UCZESTNIKA / nazwisko/-a i imiona współmałżonków / „nabycie ju”
 • dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – Konto Indywidualne
  Tytuł wpłatyNazwa Dystrybutora / NUMER KONTA UCZESTNIKA / Nazwa firmy / „nabycie ju”

W przypadku, gdy Uczestnik nie posiada jeszcze Numeru Konta Uczestnika, w opisie w tytule wpłaty/przelewu należy umieścić numer PESEL/REGON, tj:

 • dla osoby fizycznej – Konto Indywidualne
  Tytuł wpłatyNazwa Dystrybutora /PESEL / nazwisko i imię / „nabycie ju”
 • dla osoby fizycznej – Wspólne Konto Małżeńskie
  Tytuł wpłatyNazwa Dystrybutora / WKM / PESEL-e współmałżonków / nazwisko/-a i imiona współmałżonków / „nabycie ju”
 • dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – Konto Indywidualne
  Tytuł wpłatyNazwa Dystrybutora / REGON / Nazwa firmy / „nabycie ju”

UWAGA!
Podając "Nazwę Dystrybutora" należy mieć na uwadze Dystrybutora, za pośrednictwem którego Inwestor/Uczestnik otwierał Konto Uczestnika w QUERCUS Parasolowy SFIO.