Opłaty za zarządzanie | Quercus TFI S.A.

Opłaty za zarządzanie

Opłaty za zarządzanie

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części

a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 0,8% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

b) zmiennej jako opłata za wyniki. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku – WIBID 6M + 25pb, spójnego z faktyczną polityką inwestycyjną Subfunduszu. Oznacza to, że opłata za wyniki może być pobrana wyłącznie w sytuacji osiągania relatywnie wyższej stopy zwrotu od benchmarku, docelowo w 5-letnim okresie odniesienia. Ponadto relatywne straty, poniesione wcześniej w okresie odniesienia, muszą zostać odrobione przed pobraniem opłaty za wyniki. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
    1,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa. 


QUERCUS Ochrony Kapitału

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 1% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

    b) zmiennej, jako opłata za wyniki. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku – WIBID 6M + 40pb, spójnego z faktyczną polityką inwestycyjną Subfunduszu. Oznacza to, że opłata za wyniki może być pobrana  wyłącznie w sytuacji osiągania relatywnie wyższej stopy zwrotu od benchmarku, docelowo w 5-letnim okresie odniesienia. Ponadto relatywne straty, poniesione wcześniej w okresie odniesienia, muszą zostać odrobione przed pobraniem opłaty za wyniki. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
    1,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa. 


QUERCUS Obligacji Skarbowych
 
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 1,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

    b) zmiennej jako opłata za wyniki. Od 1 kwietnia 2022 r. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku – indeksu Treasury Bond Spot Poland, spójnego z faktyczną polityką inwestycyjną Subfunduszu. Oznacza to, że opłata za wyniki może być pobrana wyłącznie w sytuacji osiągania relatywnie wyższej stopy zwrotu od benchmarku, docelowo w 5-letnim okresie odniesienia. Ponadto relatywne straty, poniesione wcześniej w okresie odniesienia, muszą zostać odrobione przed pobraniem opłaty za wyniki. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:    
    1,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.


QUERCUS Stabilny

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

    b) zmiennej jako opłata za wyniki. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model High Water Mark dla całej historii Subfunduszu (HWM-alltime). Oznacza to, że opłata za wyniki może być naliczona wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez Jednostkę Uczestnictwa. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20% od przyrostu ponad poziom maksymalny. Nie ma możliwości pobierania opłaty za wyniki (tzw. krystalizacji) w przypadku nominalnej straty. Częstotliwość krystalizacji jest dzienna.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
    2,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa. 

QUERCUS Global Balanced

Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

    b) zmiennej jako opłata stała. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model High Water Mark dla całej historii Subfunduszu (HWM-alltime). Oznacza to, że opłata za wyniki może być naliczona wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez Jednostkę Uczestnictwa. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20% od przyrostu ponad poziom maksymalny. Nie ma możliwości pobierania opłaty za wyniki (tzw. krystalizacji) w przypadku nominalnej straty. Częstotliwość krystalizacji jest dzienna.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
    2,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa. 

QUERCUS Agresywny
 
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

    b) zmiennej jako opłata za wyniki. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku – WIG, spójnego z faktyczną polityką inwestycyjną Subfunduszu. Oznacza to, że opłata za wyniki może być pobrana wyłącznie w sytuacji osiągania relatywnie wyższej stopy zwrotu od benchmarku, docelowo w 5-letnim okresie odniesienia. Ponadto relatywne straty, poniesione wcześniej w okresie odniesienia, muszą zostać odrobione przed pobraniem opłaty za wyniki. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
    3,3% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Global Growth

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

    b) zmiennej jako opłata za wyniki. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku – MSCI ACWI Net Total Return USD Index, spójnego z faktyczną polityką inwestycyjną Subfunduszu. Oznacza to, że opłata za wyniki może być pobrana wyłącznie w sytuacji osiągania relatywnie wyższej stopy zwrotu od benchmarku, docelowo w 5-letnim okresie odniesienia. Ponadto relatywne straty, poniesione wcześniej w okresie odniesienia, muszą zostać odrobione przed pobraniem opłaty za wyniki. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:    
    3,3% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS lev
 
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.
 
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:    
    3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa. 

QUERCUS Gold

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:    
    3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Silver

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:    
    3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS short
 
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.
 
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:    
    3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Tech lev
 
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.
 
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:    
    3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa. 

QUERCUS Multistrategy FIZ

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Funduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 3% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym dniu,

    b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
    4% wpłaty dokonanej przez nabywcę Certyfikatów Inwestycyjnych 

 

123123123123123123123123123123123123123123123