Nasi zarządzający | Quercus TFI S.A.

Nasi zarządzający

Sebastian Buczek
Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1997-2018 był pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od 2009 r. na stanowisku…

W 1996 r. pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego w Wydziale Doradztwa i Analiz.

W latach 1996-2007 pracował dla Grupy ING w Polsce. Od 1996 do 2007 r. pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., gdzie od czerwca 2002 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 r. Prezesa Zarządu. Od 1999 do 2007 r. pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie od października 1999 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, od czerwca 2002 r. Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 r. Prezesa Zarządu.

W latach 1998-2002 był Członkiem Zarządu Związku Maklerów i Doradców.
Od sierpnia 2007 r. jest założycielem, wiodącym akcjonariuszem, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Departamentu Inwestycyjnego Quercus TFI S.A.

W 2020 r. zarządzany przez niego subfundusz QUERCUS Agresywny osiągnął najwyższą stopę zwrotu w gronie 50 funduszy akcji polskich uniwersalnych w rankingu Analizy.pl.

W 2021 r. zarządzany przez niego subfundusz QUERCUS Agresywny osiągnął najwyższą stopę zwrotu w gronie 46 funduszy akcji polskich uniwersalnych w rankingu Analizy.pl, za co otrzymał nagrodę Alfa2021. QUERCUS Agresywny okazał się także najlepszym funduszem akcji polskich (bez względu na kategorie), za co otrzymał nagrodę Złoty Portfel od Gazety Giełdy Parkiet.

Od 2011 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Navigator Capital S.A., a od listopada 2021 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej DI Xelion sp. z o.o.

Jest Honorowym Obywatelem w rodzinnej miejscowości Jedlina-Zdrój.

Mariusz Zaród
Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego
Posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość.

Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w BZ WBK Asset Management S.A. (obecnie Santander TFI S.A.). Początkowo pracował jako Dealer i Analityk Makroekonomiczny, a następnie Zarządzający Funduszami. Był odpowiedzialny za fundusze papierów dłużnych.

Od grudnia 2014 r. zatrudniony w Ipopema TFI S.A. na stanowisku Zarządzającego Funduszami, a następnie Head of Interest Rates and Credits w Departamencie Zarządzania Aktywami. Odpowiadał za fundusze obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz fundusze gotówkowe i pieniężne.

Od stycznia 2019 r. był Dyrektorem ds. Instrumentów Dłużnych w Quercus TFI S.A., a od lipca 2021 r. jest Zastepcą Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego.

Krzysztof Grudzień
Dyrektor ds. Instrumentów Dłużnych
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych (kierunek Zarządzanie i Marketing ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość), absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Od 1997 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., kolejno na stanowiskach: Administratora Portfeli, Starszego Administratora Portfeli oraz Zarządzającego Funduszami i Portfelami. Jest laureatem konkursu Gazety Giełdy „Parkiet” „Złoty Portfel 2007” w kategorii najlepiej zarządzany fundusz akcji zagranicznych w 2007 roku.

Od stycznia 2008 roku jest pracownikiem i akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Bartłomiej Cendecki
Zarządzający Funduszami
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych. W latach 2007 i 2008 pracował w DB Securities S.A. w Departamencie Obsługi Klientów Instytucjonalnych. W 2009 roku pracował w Skarbiec TFI S.A. 

Od kwietnia 2010 roku jest pracownikiem Quercus TFI S.A.

Piotr Miliński
Zarządzający Funduszami
Ukończył z wyróżnieniem studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. 

Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2014 r., początkowo w charakterze Analityka Akcji i Papierów Dłużnych, a następnie jako Młodszy Zarządzający Funduszami w Opera TFI S.A. Specjalizował się w analizach spółek sektora finansowego oraz rynku obligacji korporacyjnych.

W latach 2017-2018 związany z Ipopema TFI S.A., gdzie odpowiadał za fundusz Multi-Asset FIZ, osiągając jeden z najlepszych wyników w swojej kategorii.

Od grudnia 2018 r. jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A.

Daniel Łuszczyński
Zarządzający Funduszami
Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych.

Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2013 r. w Biurze Maklerskim Banku BGŻ S.A. W latach 2014-2015 pracował jako Młodszy Analityk Akcji w Vestor Dom Maklerski S.A., a w latach 2015-2016 na stanowisku Analityka Inwestycyjnego w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Od 2016 r. związany z Quercus TFI S.A., gdzie pracował na stanowisku Analityka Akcji w Acer Aggressive FIZ i Alphaset FIZ.
Od stycznia 2022 r. jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A.