Nasi zarządzający | Quercus TFI S.A.

Nasi zarządzający

Sebastian Buczek
Prezes Zarządu – odpowiedzialny za nadzór nad podejmowaniem decyzji inwestycyjnych
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1997-2018 był pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od 2009 r. na stanowisku…

W 1996 r. pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego w Wydziale Doradztwa i Analiz.

W latach 1996-2007 pracował dla Grupy ING w Polsce. Od 1996 do 2007 r. pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., gdzie od czerwca 2002 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 r. Prezesa Zarządu. Od 1999 do 2007 r. pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie od października 1999 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, od czerwca 2002 r. Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 r. Prezesa Zarządu.

W latach 1998-2002 był Członkiem Zarządu Związku Maklerów i Doradców.
Od sierpnia 2007 r. jest założycielem, wiodącym akcjonariuszem, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Departamentu Inwestycyjnego Quercus TFI S.A.

W ostatnich latach otrzymał 2 najbardziej prestiżowe nagrody branżowe: Alfa2021 i Alfa2023 za najlepiej zarządzany fundusz akcji polskich – QUERCUS Agresywny, a także 2 wyróżnienia za lata 2020 i 2022. 

Od 2011 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Navigator Capital S.A., a od listopada 2021 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej DI Xelion sp. z o.o.

Jest Honorowym Obywatelem w rodzinnej miejscowości Jedlina-Zdrój.

Zbigniew Jakubowski - Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Jakubowski
Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem kierunków: Przetwarzanie Danych i Rachunkowość oraz Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego.  

Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego.

W latach 1995-1999 pracował w: Sopockim Domu Maklerskim S.A., Banku Komunalnym S.A., Banku Gdańskim S.A., Domu Maklerskim BIG BG sp. z o.o., BWE Asset Management S.A.

W 2000 r. został Prezesem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w Korona TFI S.A. Po połączeniu z Union Investment TFI S.A. od grudnia 2000 do marca 2022 r. był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w Union Investment TFI S.A., a po przejęciu przez Grupę Generali – Generali Investments TFI S.A. Od kwietnia 2022 do lipca 2023 r. był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w Generali Investments TFI S.A. 

W latach 2000-2023 członkowie kierowanego przez niego zespołu inwestycyjnego byli wielokrotnymi zdobywcami nagród branżowych: Alfa, Byki i Niedźwiedzie, Złoty Portfel. Indywidualnie zdobywca 2 nagród Złoty Portfel.

Mariusz Zaród
Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego
Posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość.

Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w BZ WBK Asset Management S.A. (obecnie Santander TFI S.A.). Początkowo pracował jako Dealer i Analityk Makroekonomiczny, a następnie Zarządzający Funduszami. Był odpowiedzialny za fundusze papierów dłużnych.

Od grudnia 2014 r. zatrudniony w Ipopema TFI S.A. na stanowisku Zarządzającego Funduszami, a następnie Head of Interest Rates and Credits w Departamencie Zarządzania Aktywami. Odpowiadał za fundusze obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz fundusze gotówkowe i pieniężne. W ostatnich latach otrzymał 2 najbardziej prestiżowe nagrody branżowe: Alfa2021 i Alfa2023 za najlepiej zarządzany fundusz polskich papierów dłużnych – QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, a także wyróżnienie za rok 2022.

Od stycznia 2019 r. był Dyrektorem ds. Instrumentów Dłużnych w Quercus TFI S.A., a od lipca 2021 r. jest Zastepcą Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego.

Krzysztof Grudzień
Dyrektor ds. Instrumentów Dłużnych
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych (kierunek Zarządzanie i Marketing ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość), absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Od 1997 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., kolejno na stanowiskach: Administratora Portfeli, Starszego Administratora Portfeli oraz Zarządzającego Funduszami i Portfelami. W ostatnich latach otrzymał 2 najbardziej prestiżowe nagrody branżowe: Alfa2022 i Alfa2023 za najlepiej zarządzany fundusz polskich papierów korporacyjnych – QUERCUS Ochrony Kapitału, a także wyróżnienie za rok 2021.

Od stycznia 2008 roku jest pracownikiem i akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Bartłomiej Cendecki
Dyrektor ds. Polskich Akcji
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych. W latach 2007 i 2008 pracował w DB Securities S.A. w Departamencie Obsługi Klientów Instytucjonalnych. W 2009 roku pracował w Skarbiec TFI S.A. 

Od kwietnia 2010 r. jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A., od stycznia 2024 r. na stanowisku Dyrektora ds. Polskich Akcji. 

Piotr Miliński
Menadżer Rynków Zagranicznych
Ukończył z wyróżnieniem studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. 

Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2014 r., początkowo w charakterze Analityka Akcji i Papierów Dłużnych, a następnie jako Młodszy Zarządzający Funduszami w Opera TFI S.A. Specjalizował się w analizach spółek sektora finansowego oraz rynku obligacji korporacyjnych.

W latach 2017-2018 związany z Ipopema TFI S.A., gdzie odpowiadał za fundusz Multi-Asset FIZ, osiągając jeden z najlepszych wyników w swojej kategorii.

Od grudnia 2018 r. jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A., od lipca 2023 r. na stanowisku Menadżera Rynków Zagranicznych.

Daniel Łuszczyński
Zarządzający Funduszami
Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych.

Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2013 r. w Biurze Maklerskim Banku BGŻ S.A. W latach 2014-2015 pracował jako Młodszy Analityk Akcji w Vestor Dom Maklerski S.A., a w latach 2015-2016 na stanowisku Analityka Inwestycyjnego w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Od 2016 r. związany z Quercus TFI S.A., gdzie pracował na stanowisku Analityka Akcji w Acer Aggressive FIZ i Alphaset FIZ.
Od stycznia 2022 r. jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A.

Konrad Konefał
Konrad Konefał
Zarządzający Funduszami
Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2017 roku w Biurze Alokacji i Instrumentów Dłużnych TFI PZU jako Młodszy Analityk. Od 2020 roku na stanowisku Młodszego Zarządzającego współzarządzał funduszami global macro oraz strategiami akcyjnymi o charakterze top-down.

Od grudnia 2022 r. jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A.