Dokumenty korporacyjne | Quercus TFI S.A.

Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki tekst jednolity
Regulamin Zarządu
Regulamin Rady Nadzorczej
Polityka dywidendy
Schemat Organizacyjny
Polityka zaangażowania w spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
Polityka Informacyjna
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Polityka Wynagradzania członków Zarządu
Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
Informacja dotycząca polityki różnorodności
Strategia ESG
Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym za rok 2019 i 2020 
Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym za rok 2021
Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym za rok 2022

DOBRE PRAKTYKI

Informacja na temat stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 – 2021.07.31
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Quercus TFI S.A. - 2021.03.31
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Quercus TFI S.A. - 2020.03.31
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Quercus TFI S.A. - 2019.03.29
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Quercus TFI S.A. - 2018.02.22
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Quercus TFI S.A. - 2017.02.23
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Quercus TFI S.A. - 2016.02.23
Informacja dotycząca stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 – 2016.01.05 
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Quercus TFI S.A. - 2015.02.23
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Quercus TFI S.A. - 2014.02.20
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Quercus TFI S.A. - 2013.02.22 
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Quercus TFI S.A. - 2012.02.24
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Quercus TFI S.A. - 2011.03.25
Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Quercus TFI S.A. - 2010.09.23