Maj – miesiąc rekordów i… srebra | Quercus TFI S.A.

Maj – miesiąc rekordów i… srebra

Komentarz z 1.06.2024 r.
dr hab. Sebastian Buczek
Prezes Zarządu 
Quercus TFI S.A.

W ostatnim miesiącu padły kolejne rekordy wszechczasów, zarówno na giełdach zagranicznych, jak i naszej GPW. Po kwietniu stopy zwrotu głównych indeksów wyniosły: S&P500 +10,6%, Nasdaq +11,5%, DAX +10,4%.

Wykres 1. S&P500 – ostatni rok

Wykres 1

Źródło: stooq.pl

WIG w pełni zrealizował naszą tegoroczną prognozę (83-88 tys. pkt.), dotarł nawet w pobliże 90 tys. pkt., a pod koniec miesiąca nieco skorygował się do 86,3 tys. pkt., +10,0% w br. Z dużych spółek najlepiej zaprezentowały się: Alior (+31%) i Budimex (+25%), a najgorzej JSW (-32%) i PGE (-22%).

Wykres 2. WIG – ostatni rok

Wykres 2

Źródło: stooq.pl

Szeroki rynek polskich spółek także wzbił się na najwyższe historyczne poziomy. sWIG80 osiągnął 24,7 tys. pkt., +7,7% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: CCC (+118%) czy Rainbow (+79%). Straciły za to: PCF (-37%) czy Text (-26%).

Wykres 3. sWIG80 – ostatni rok

Wykres 3

Źródło: stooq.pl

Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła do 4,50%, niemieckich wzrosła do 2,66%, a polskich praktycznie nie zmieniła się i wyniosła 5,70%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie powyżej +3,7% od początku roku.

Wykres 4. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

wykres 4

Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców w większości przypadków mieliśmy do czynienia najpierw ze wzrostem cen, a następnie korektą. Ropa naftowa potaniała do 77 dolarów (+8%). Na wartości zyskało złoto, którego uncja kosztowała 2.346 dolarów (+13%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra –wzrosła istotnie i wyniosła 30,4 USD za uncję (+26%). Miedź przekroczyła najpierw 5,0, a następnie skorygowała się do 4,6 dolarów za funt (+18%).

Kurs złotego umocnił się. Wpływ miała poprawa koniunktury na globalnym rynku finansowym. Kursy walut wynosiły: euro 4,27 zł (-2%), dolar 3,94 zł (0%) i frank 4,37 zł (-7%). 

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok

wykres 5

Źródło: stooq.pl

Podtrzymujemy nasze tezy ze strategii opublikowanej w grudniu. Zakładaliśmy kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach 2024 r., co się udało zrealizować z nawiązką. Nie wykluczamy kolejnego rekordu WIG w czerwcu, ale nie zmieniamy już naszej prognozy 83-88 tys. pkt. Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Poprawa notowań amerykańskich obligacji w kolejnych kwartałach powinna pomagać również polskim instrumentom, co umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału. Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka pozostaje geopolityka, z agresywną Rosją na czele.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. 
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. 
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. 
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.