Nowe rekordy na giełdach w marcu, ale bohaterem złoto | Quercus TFI S.A.

Nowe rekordy na giełdach w marcu, ale bohaterem złoto

Komentarz z 2.04.2024 r.
dr hab. Sebastian Buczek 
Prezes Zarządu 
Quercus TFI S.A.

Marzec był kolejnym udanym miesiącem dla inwestorów. Bohaterem miesiąca tym razem było złoto. Główne indeksy giełdowe na świecie kontynuowały tendencję wzrostową i ustanowiły nowe rekordy wszechczasów. Po marcu roku stopy zwrotu wyniosły dla: S&P500 +10,2%, Nasdaq +9,1%, DAX +10,4%.

Wykres 1. S&P500 – ostatni rok

Wykres 1

Źródło: stooq.pl

WIG tym razem nie ustanowił nowego rekordu, ale mocne zakończenie dobrze wróży na kwiecień. Spadek notowań LPP (atak Hindenburga) i Dino (słabe wyniki w 4Q23) utrudnił bicie rekordów. WIG osiągnął poziom 82,7 tys. pkt., +5,5% w br. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się banki: mBank (+38%) i Alior (+28%), a najgorzej Pepco (-31%) i PGE (-17%).

Wykres 2. WIG – ostatni rok 

Wykres 2

Źródło: stooq.pl

Szeroki rynek polskich spółek pobił rekord wszechczasów. sWIG80 osiągnął 24,3 tys. pkt., +5,9% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: Synektik (+78%), Torpol (+69%) czy Altus (+59%). Straciły za to: Captor (-36%) czy PCF (-25%).

Wykres 3. sWIG80 – ostatni rok

Wykres 3

Źródło: stooq.pl

Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadłą do 4,21%, niemieckich do 2,30%, a polskich wzrosła do 5,43%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały znakomite wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie +2,6-2,8% od początku roku.

Wykres 4. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

wykres 4

Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen. Ropa naftowa podrożała do 83 dolarów (+16%). Bohaterem miesiąca było złoto, które mocno zyskało na wartości do 2.255 dolarów za uncję (+9%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – również istotnie wzrosła i wyniosła 25,1 USD za uncję (+4%). Podobnie było z miedzią, która podrożała do 4,0 dolarów za funt (+3%).

Kurs złotego wahał się na niskich poziomach. Sprzyjała dobra koniunktura na rynkach oraz zapowiedź uruchomienia środków z KPO. Kursy walut wynosiły: euro 4,30 zł (-1%), dolar 3,99 zł (+1%) i frank 4,42 zł (-5%). 

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok

wykres 5

Źródło: stooq.pl

Podtrzymujemy nasze tezy ze strategii opublikowanej w grudniu. Zakładaliśmy kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach nowego roku. Zarówno WIG, jak i S&P500, oczywiście z korektami po drodze, mogą osiągnąć nowe rekordy wszechczasów w II kwartale br. (nasza prognoza dla WIG 83-88 tys. punktów). Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Wzrosty cen amerykańskich obligacji pomogą również polskim instrumentom, co umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do metali szlachetnych. Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka pozostaje geopolityka, z agresywną Rosją na czele.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. 
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. 
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. 
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.