Polski październik, czyli WIG w drodze ku nowemu rekordowi wszechczasów | Quercus TFI S.A.

Polski październik, czyli WIG w drodze ku nowemu rekordowi wszechczasów

Komentarz z 1.11.2023 r.
dr hab. Sebastian Buczek 
Prezes Zarządu 
Quercus TFI S.A.

To był polski październik. Drożały polskie akcje, obligacje i złoty. I to pomimo kontynuacji korekty na rynku globalnym. Powodem był wynik wyborów parlamentarnych – zwycięstwo opozycji. Na świecie tendencja spadkowa kontynuowana była trzeci miesiąc z rzędu, a wcześniejsze wzrosty głównych indeksów w br. nieco zmalały do: S&P500 +9,2%, Nasdaq +22,8%, DAX +6,4%.

Wykres 1. S&P500 – ostatni rok

Wykres 1

Źródło: stooq.pl

WIG tymczasem kontynuował hossę rozpoczętą w październiku 2022 r., dochodząc do poziomu 71,6 tys. pkt., +24,6% w br. Prym wiodły banki, dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym. Od początku roku z blue chips najlepiej zaprezentowały się: Alior (+93%), Santander (+76%) i mBank (+76%), a najgorzej Pepco (-57%) i Cyfrowy (-26%).

Wykres 2. WIG – ostatni rok

Wykres 2

Źródło: stooq.pl

Szeroki rynek polskich spółek również nieco wzrósł, ale dynamika była niższa niż w przypadku WIG i WIG20. sWIG80 osiągnął 20,8 tys. pkt., +19,2% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Będzin (+742%), Artifex (+204%) czy Benefit (+146%). Straciły za to: Kernel (-59%) czy Azoty (-44%).

Wykres 3. sWIG80 – ostatni rok

Wykres 3

Źródło: stooq.pl

Na rynku obligacji również in plus wyróżniały się polskie walory. W przypadku naszych instrumentów 10-letnich rentowność spadła do 5,65%, podczas gdy amerykańskich wzrosła znacząco do 4,93%, a niemieckich prawie nie zmieniła się (2,82%). Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyja napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które notują znakomite wyniki inwestycyjne. Fundusze (dawniej nazywane gotówkowymi) mogą osiągnąć zysk 10-12% w br. 

Wykres 4. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

wykres 4

Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa, mimo konfliktu palestyńsko-izraelskiego, potaniała znacząco do 81 dolarów (+1% w br.). Złoto z kolei istotnie podrożało i kosztowało 1.994 dolarów za uncję (+9%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – wzrosła do 22,9 USD za uncję (-5%). Miedź potaniała nieznacznie do 3,65 dolarów za funt (-4%).

Notowania złotego zauważalnie umocniły się po zwycięstwie opozycji. Kursy walut wynosiły: euro 4,46 zł (-5% w br.), dolar 4,21 zł (-4%) i frank 4,63 zł (-2%). 

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok

wykres 5

Źródło: stooq.pl

Reasumując, październik należał do polskich aktywów. Nowy układ polityczny daje szansę na dłuższy okres relatywnie mocniejszego zachowania naszych akcji, obligacji i złotego, a także atak WIG na rekord wszechczasów. Podtrzymujemy cel dla WIG na poziomie 80 tys. punktów w trakcie roku 2024 r. W wariancie bazowym oczekiwalibyśmy również poprawy koniunktury na rynku globalnym w listopadzie i grudniu. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą i spowolnieniu wzrostu gospodarczego na świecie w wyniku działań banków centralnych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. 
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. 
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. 
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.