Remisowy styczeń ze wskazaniem na polskie fundusze dłużne | Quercus TFI S.A.

Remisowy styczeń ze wskazaniem na polskie fundusze dłużne

Komentarz z 1.02.2024 r.
dr hab. Sebastian Buczek
 Prezes Zarządu 
Quercus TFI S.A.

Styczeń był bardziej zróżnicowany na rynkach finansowych w porównaniu z wzrostowymi listopadem i grudniem. Rynki akcji na świecie kontynuowały tendencje zwyżkowe. Padły nowe rekordy wszechczasów na S&P500 i DAX. Tymczasem polskie akcje skorygowały część fali wzrostowej, rozpoczętej w październiku 2023 r. Ale zacznijmy od giełdowych indeksów na świecie. W pierwszym miesiącu nowego roku stopy zwrotu wyniosły dla: S&P500 +1,6%, Nasdaq +1,0%, DAX +0,9%.

Wykres 1. S&P500 – ostatni rok

Wykres 1

Źródło: stooq.pl

Nasz WIG zniżkował o 1,3% do poziomu 77,4 tys. pkt. Głównymi powodami mogły być chęć realizacji zysków przez inwestorów po wcześniejszych wzrostach oraz zamieszanie polityczne. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się: Orange (+5%) i PKO BP (+4%), a najgorzej Pepco (-16%) i Cyfrowy (-12%).

Wykres 2. WIG – ostatni rok

Wykres 2

Źródło: stooq.pl

Szeroki rynek polskich spółek zaprezentował się lepiej. sWIG80 osiągnął 22,9 tys. pkt., bez zmian w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: Altus (+41%) czy Artifex (+34%). Straciły za to: Text (-15%) czy CI Games (-14%).

Wykres 3. sWIG80 – ostatni rok

Wykres 3

Źródło: stooq.pl

Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia ze spokojną realizacją zysków. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich wzrosła nieznacznie do 3,91%, niemieckich do 2,16%, a polskich do 5,23%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały znakomite wyniki inwestycyjne, najlepsze powyżej 1% w samym styczniu.

Wykres 4. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

wykres 4

Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała do 76 dolarów (+6%). Złoto z kolei minimalnie potaniało i kosztowało 2.067 dolarów za uncję (-0%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – skorygowała się bardziej i wyniosła 23,2 USD za uncję (-4%). Miedź nie zmieniła ceny i kosztowała 3,9 dolarów za funt (+0%).

Kurs złotego wahał się. Kursy walut wynosiły: euro 4,33 zł (-0%), dolar 4,00 zł (+2%) i frank 4,64 zł (-1%). 

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok

wykres 5

Źródło: stooq.pl

Podtrzymujemy nasze tezy ze strategii opublikowanej w grudniu. Zakładamy kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach nowego roku. Zarówno WIG, jak i S&P500, oczywiście z korektami po drodze, mogą osiągnąć nowe rekordy wszechczasów (w przypadku S&P500 prognoza sprawdziła się już w styczniu). Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Wzrosty cen amerykańskich obligacji pomogą również polskim instrumentom, co umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału (stopy zwrotu powyżej 1% w ostatnim miesiącu). Jesteśmy pozytywnie nastawieni do metali szlachetnych, mimo niezbyt udanego startu. Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka pozostaje geopolityka, z agresywną Rosją na czele, a także możliwa recesja w amerykańskiej gospodarce (dane za 4Q23 były jednak lepsze od oczekiwań).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. 
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. 
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. 
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.