Sierpień pod znakiem łagodnej korekty | Quercus TFI S.A.

Sierpień pod znakiem łagodnej korekty

Komentarz z 1.09.2023 r.
dr hab. Sebastian Buczek 
Prezes Zarządu 
Quercus TFI S.A.

W sierpniu rynki weszły w łagodną korektę. Po ostatnim miesiącu główne indeksy osiągnęły następujące stopy zwrotu w br.: S&P500 +17,4%, Nasdaq +34,1%, DAX +14,5%.

Wykres 1. S&P500 – ostatni rok

Wykres 1

Źródło: stooq.pl

WIG również skorygował się nieznacznie do poziomu 68,4 tys. pkt. +19,1% w br. Z blue chips od początku roku najlepiej zaprezentowały się: Alior (+64%) i Kęty (+54%), a najgorzej JSW (-38%) i Cyfrowy (-23%).

Wykres 2. WIG – ostatni rok

Wykres 2

Źródło: stooq.pl

Podobnie zachował się szeroki rynek polskich spółek, oddając część wcześniejszych wzrostów. sWIG80 osiągnął 21,1 tys. pkt., +20,4% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Będzin (+1.150%), Artifex (+230%) czy Cloud (+154%). Straciły za to: Bumech (-51%), Kernel (-37%) czy Azoty (-36%).

Wykres 3. sWIG80 – ostatni rok

Wykres 3.

Źródło: stooq.pl

Na polskim rynku obligacji również doszło do niewielkiej korekty. W przypadku naszych instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła do 5,57%, amerykańskich do 4,11%, a niemieckich minimalnie do 2,46%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyja znaczący napływ środków do polskich funduszy, które w br. notują znakomite wyniki inwestycyjne. 

Wykres 4. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

wykres 4

Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała do 84 dolarów (+4% w br.). Złoto potaniało i kosztowało 1.966 dolarów za uncję (+8%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – spadła do 24,5 USD za uncję (+2%). Miedź potaniała do 3,8 dolarów za funt (+0%).

Notowania złotego osłabiły się. Kursy walut wynosiły: euro 4,47 zł (-5% w br.), dolar 4,12 zł (-6%) i frank 4,67 zł (-1%). 

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok

wykres 5

Źródło: stooq.pl

Podtrzymujemy naszą tezę, że rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Obserwujemy odwrócenie większości negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja coraz wyraźniej spada. Banki centralne kończą proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się poprawiać, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą i spowolnieniu wzrostu gospodarczego na świecie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. 
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. 
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. 
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.