Tym razem Stany górą | Quercus TFI S.A.

Tym razem Stany górą

Komentarz z 29.06.2024 r.
dr hab. Sebastian Buczek 
Prezes Zarządu 
Quercus TFI S.A
.

W ostatnim miesiącu padły kolejne rekordy wszechczasów na nowojorskiej giełdzie. Nieco słabiej zachowały się rynki europejskie, głównie za sprawą przedterminowych wyborów we Francji. Po czerwcu stopy zwrotu głównych indeksów wyniosły: S&P500 +14,5%, Nasdaq +18,1%, DAX +8,9%, CAC -0,9%.

Wykres 1. S&P500 – ostatni rok

Wykres 1

Źródło: stooq.pl

WIG wprawdzie nie ustanowił nowego szczytu, ale zbliżył się do majowego rekordu na niewielki dystans, dochodząc do 88,6 tys. pkt., +12,9% w br. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się: Alior (+40%) i PKO BP (+28%), a najgorzej JSW (-30%) i Pepco (-20%).

Wykres 2. WIG – ostatni rok

Wykres 2

Źródło: stooq.pl

Szeroki rynek polskich spółek także otarł się o najwyższe historyczne poziomy. sWIG80 osiągnął 25,3 tys. pkt., +10,4% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: Rainbow (+110%), XTB (+104%) czy CCC (+101%). Straciły za to: PCF (-36%) czy Text (-33%).

Wykres 3. sWIG80 – ostatni rok

Wykres 3

Źródło: stooq.pl

Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia z niewielkimi wahaniami cen. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła do 4,40%, niemieckich do 2,50%, a polskich praktycznie nie zmieniła się i wyniosła 5,72%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie powyżej +4,2% od początku roku.

Wykres 4. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

wykres 4

Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z niejednoznacznymi tendencjami. Ropa naftowa podrożała do 82 dolarów (+14%). Wartość złota była stabilna na poziomie 2.340 dolarów (+13%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – nieco straciła na wartości i wyniosła 29,6 USD za uncję (+23%). Miedź nadal korygowała się do 4,4 dolarów za funt (+13%).

Kurs złotego osłabił się, szczególnie do dolara. Kursy walut wynosiły: euro 4,31 zł (-1%), dolar 4,03 zł (+2%) i frank 4,48 zł (-4%). 

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok

wykres 5

Źródło: stooq.pl

WIG osiągnął nasz cel (83-88 tys. pkt.) w II kwartale nawet z pewną nawiązką. Bardzo dobre zachowanie rynku amerykańskiego w czerwcu daje nadzieje bykom na dojście przez WIG do poziomu 90 tys. pkt. w lipcu. Byłoby to równo +100% do dołka z października 2022 r., kiedy zaczynała się obecna hossa. W kolejnych miesiącach zakładamy wzrost zmienności na rynkach akcji ze względu na efekt sezonowy, zbliżające się wybory w USA oraz wojnę w Ukrainie. Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Poprawa notowań amerykańskich obligacji w kolejnych kwartałach powinna pomagać również polskim instrumentom, co umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. 
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. 
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. 
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.