W lutym hossy ciąg dalszy | Quercus TFI S.A.

W lutym hossy ciąg dalszy

Komentarz z 1.03.2024 r.
dr hab. Sebastian Buczek
Prezes Zarządu 
Quercus TFI S.A.

Luty był udanym miesiącem dla inwestorów. Główne indeksy giełdowe, w tym nasz WIG, ustanowiły nowe rekordy wszechczasów. Nadal błyszczały spółki technologiczne, z nVidią na czele. Gwiazdą miesiąca był bitcoin. Po lutym roku stopy zwrotu wyniosły dla: S&P500 +6,8%, Nasdaq +7,2%, DAX +5,5%.

Wykres 1. S&P500 – ostatni rok

Wykres 1

Źródło: stooq.pl

WIG przebił poziom 80 tys. pkt. i zwyżkował do 81,9 tys. pkt., +4,4% w br. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się banki: mBank (+30%) i Alior (+26%), a najgorzej Pepco (-23%) i KGHM (-12%).

Wykres 2. WIG – ostatni rok

Wykres 2

Źródło: stooq.pl

Szeroki rynek polskich spółek również pobił rekord wszechczasów. sWIG80 osiągnął 23,9 tys. pkt., +4,2% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: BOŚ (+56%), Altus (+52%) czy Artifex (+40%). Straciły za to: CI Games (-18%) czy Ailleron (-16%).

Wykres 3. sWIG80 – ostatni rok

Wykres 3

Źródło: stooq.pl

Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia z korektą notowań. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich wzrosła do 4,25%, niemieckich do 2,42%, a polskich nieznacznie do 5,31%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały znakomite wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie +2% od początku roku.

Wykres 4. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

wykres 4

Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała do 78 dolarów (+9%). Złoto z kolei minimalnie potaniało i kosztowało 2.055 dolarów za uncję (-1%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – również skorygowała się i wyniosła 22,9 USD za uncję (-5%). Podobnie było z miedzią, która minimalnie potaniała do 3,8 dolarów za funt (-1%).

Kurs złotego nieznacznie umocnił się, najbardziej do franka. Sprzyjała dobra koniunktura na rynkach oraz zapowiedź uruchomienia środków z KPO. Kursy walut wynosiły: euro 4,32 zł (-1%), dolar 3,99 zł (+2%) i frank 4,51 zł (-3%). 

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok

wykres 5

Źródło: stooq.pl

Podtrzymujemy nasze tezy ze strategii opublikowanej w grudniu. Zakładamy kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach nowego roku. Zarówno WIG, jak i S&P500, oczywiście z korektami po drodze, mogą osiągnąć nowe rekordy wszechczasów (w przypadku S&P500 prognoza sprawdziła się już w styczniu, w przypadku WIG – w lutym). Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Wzrosty cen amerykańskich obligacji pomogą również polskim instrumentom, co umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do metali szlachetnych, mimo niezbyt udanego startu. Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka pozostaje geopolityka, z agresywną Rosją na czele, a także możliwa recesja w amerykańskiej gospodarce (dane za 4Q23 były jednak lepsze od oczekiwań).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. 
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. 
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. 
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.