Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem  na k. czerwca 2024 r. wyniosły 5,56 mld zł, +26% w br. | Quercus TFI S.A.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem  na k. czerwca 2024 r. wyniosły 5,56 mld zł, +26% w br.

Warszawa, 2 lipca 2024 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2024 r. wyniosła 5 565,0 mln zł (wobec 5 380,4 mln zł na koniec maja 2024 r.). 

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2024 r. składało się 4 739,7 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 22,2 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 55,2 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ, 43,8 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 60,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 4,5 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 111,4 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 212,8 mln zł w Alphaset FIZ oraz 314,3 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2024 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2023 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na koniec VI 2024 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-VI 2024 r.
QUERCUS Tech lev   5,4 8,3 31,04%
Acer Multistrategy FIZ 82,5 111,4 27,18%
QUERCUS Silver              51,9 85,6 20,63%
QUERCUS Global Growth         40,6 68,8 20,25%
QUERCUS lev 169,4 146,2 15,31%
QUERCUS Agresywny 656,3 745,9 14,74%
QUERCUS Gold          139,1 132,0 12,13%
QUERCUS Global Balanced  218,2 254,6 11,07%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 48,4 43,8 9,03%
QUERCUS Multistrategy FIZ 62,9 60,9 7,08%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy         515,5 943,8 4,31%
QUERCUS Ochrony Kapitału       1204,50 1794,9 4,23%
QUERCUS Stabilny   225,3 221,6 3,76%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 354,2 303,9 1,48%
QUERCUS Absolute Return FIZ 53,1 55,2 1,10%
Private Equity Multifund FIZ 4,8 4,5 -2,84%
QUERCUS short 24,3 34,2 -6,23%


„W ostatnim miesiącu padły kolejne rekordy wszechczasów na nowojorskiej giełdzie. Nieco słabiej zachowały się rynki europejskie, głównie za sprawą przedterminowych wyborów we Francji. Po czerwcu stopy zwrotu głównych indeksów wyniosły: S&P500 +14,5%, Nasdaq +18,1%, DAX +8,9%, CAC -0,9%.
WIG wprawdzie nie ustanowił nowego szczytu, ale zbliżył się do majowego rekordu na niewielki dystans, dochodząc do 88,6 tys. pkt., +12,9% w br. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się: Alior (+40%) i PKO BP (+28%), a najgorzej JSW (-30%) i Pepco (-20%).
Szeroki rynek polskich spółek także otarł się o najwyższe historyczne poziomy. sWIG80 osiągnął 25,3 tys. pkt., +10,4% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: Rainbow (+110%), XTB (+104%) czy CCC (+101%). Straciły za to: PCF (-36%) czy Text (-33%).
Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia z niewielkimi wahaniami cen. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła do 4,40%, niemieckich do 2,50%, a polskich praktycznie nie zmieniła się i wyniosła 5,72%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie powyżej +4,2% od początku roku.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z niejednoznacznymi tendencjami. Ropa naftowa podrożała do 82 dolarów (+14%). Wartość złota była stabilna na poziomie 2.340 dolarów (+13%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – nieco straciła na wartości i wyniosła 29,6 USD za uncję (+23%). Miedź nadal korygowała się do 4,4 dolarów za funt (+13%).
Kurs złotego osłabił się, szczególnie do dolara. Kursy walut wynosiły: euro 4,31 zł (-1%), dolar 4,03 zł (+2%) i frank 4,48 zł (-4%). 
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w czerwcu wyniosło +117 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, szczególnie: QUERCUS Global Growth (+20,25%), QUERCUS Agresywny (+14,74), QUERCUS Global Balanced (+11,07%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+4,31%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+4,23%). 
Według wstępnych szacunków, na koniec czerwca 2024 r. DI Xelion posiadał 4,6 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,8 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Reasumując, WIG osiągnął nasz cel (83-88 tys. pkt.) w II kwartale nawet z pewną nawiązką. Bardzo dobre zachowanie rynku amerykańskiego w czerwcu daje nadzieje bykom na dojście przez WIG do poziomu 90 tys. pkt. w lipcu. Byłoby to równo +100% do dołka z października 2022 r., kiedy zaczynała się obecna hossa. W kolejnych miesiącach zakładamy wzrost zmienności na rynkach akcji ze względu na efekt sezonowy, zbliżające się wybory w USA oraz wojnę w Ukrainie. Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Poprawa notowań amerykańskich obligacji w kolejnych kwartałach powinna pomagać również polskim instrumentom, co umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału.”
– komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.