Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem  na k. kwietnia 2023 r. wyniosły 3,25 mld zł | Quercus TFI S.A.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem  na k. kwietnia 2023 r. wyniosły 3,25 mld zł

Warszawa, 5 maja 2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2023 r. wyniosła 3 249,9 mln zł (wobec 3 187,2 mln zł na koniec marca br.). 

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia 2023 r. składało się 2 581,7 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,3 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 44,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ*, 46,5 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 61,2 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 6,4 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 58,8 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 143,7 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 287,3 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2022 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. IV 2023 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-IV2023 r.
QUERCUS Gobal Growth                       14,3 22,1 15,62%
QUERCUS Agresywny  311,4 406,0 13,49%
QUERCUS lev                          98,2 119,2 12,53%
QUERCUS Gold                                 154,6 152,7 9,37%
QUERCUS Stabilny         181,0 192,6 9,04%
QUERCUS Absolute Return FIZ*  42,5 44,0 7,69%
QUERCUS Multistrategy FIZ     64,1 61,2 6,84%
QUERCUS Obligacji Skarbowych  342,1 362,5 6,82%
QUERCUS Silver   64,5 65,6 4,85%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy            245,7 282,7 4,75%
QUERCUS Ochrony Kapitału                                662,90 691,2 3,84%
QUERCUS Global Balanced                   258,0 243,7 3,63%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ                  50,0 46,5 3,27%
Private Equity Multifund FIZ**    6,7 6,4 -0,69%
Acer Multistrategy FIZ* 61,9 58,8 -2,36%
QUERCUS short 68,4 43,4 -4,16%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 31.03.2023 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 03.04.2023 r.

„Kwiecień pozytywnie zaskoczył inwestorów, szczególnie na warszawskiej GPW. Na światowych rynkach sytuacja również rozwijała się korzystnie. Indeksy giełdowe zanotowały po kwietniu następujące stopy zwrotu: S&P500 +8,6%, Nasdaq +16,8%, DAX +14,4%.
Polskie akcje tym razem nie zawiodły inwestorów. WIG osiągnął najwyższy poziom od roku 62,9 tys. punktów, zyskując 9,6% od k. 2022 r. Z blue chips w br. najlepiej zaprezentowały się: Santander (+30%) i Allegro (+30%), a najgorzej JSW (-26%) i CDR (-13%).
Szeroki rynek polskich spółek nadal wyróżniał się in plus. sWIG80 wzrósł aż o 20,8% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Sfinks (+235%), Cognor (+132%) czy Artifex (+131%). Straciły za to: Bumech (-40%) czy Ten Square Games (-35%).
Na rynkach obligacji sytuacja była stabilna. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność spadła do 5,89%, amerykańskich do 3,43%, a niemieckich nieco wzrosła do 2,32%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była dobra. Sprzyja mu napływ środków do funduszy dłużnych, które w br. notują bardzo dobre wyniki inwestycyjne. 
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z niewielkimi wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała nieznacznie do 77 dolarów (-4% w br.). Złoto podobnie nieco podrożało i kosztowało 1.999 dolarów za uncję (+9%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zyskała na wartości do 25,2 USD za uncję (+5%). Miedź potaniała do 3,89 dolarów za funt (+2%).
Notowania złotego istotnie umocniły się. Kursy walut wynosiły: euro 4,59 zł (-2% w br.), dolar 4,16 zł (-5%) i frank 4,66 zł (-2%). 
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w kwietniu wyniosło +2 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS, na czele z QUERCUS Global Growth (+15,62%), QUERCUS Agresywny (+13,49%) i QUERCUS Stabilny (+9,04%).
Według wstępnych szacunków, na koniec kwietnia 2023 r. DI Xelion posiadał 3,6 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,5 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Nie zmieniamy naszych tez na rok 2023. Powinien być on zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Można oczekiwać odwrócenia przynajmniej części negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja powinna zacząć spadać. Banki centralne powinny zakończyć proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się w związku z tym wyraźnie poprawić, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny z kolei mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka, w szczególności w najbliższych miesiącach, upatrywalibyśmy w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą. Niepokoić mogą także pojedyncze przypadki banków amerykańskich i europejskich o słabszej kondycji, ale stoimy na stanowisku, że decydenci nie pozwolą na rozszerzenie się tego czynnika ryzyka na cały sektor bankowy.”
– komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.