Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. kwietnia 2024 r. wyniosły 5,22 mld zł | Quercus TFI S.A.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. kwietnia 2024 r. wyniosły 5,22 mld zł

Warszawa, 6 maja 2024 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2024 r. wyniosła 5 219,0 mln zł (wobec 5 062,3 mln zł na koniec marca 2024 r.). 

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia 2024 r. składało się 4 381,6 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 22,1 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 57,1 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ, 42,2 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 59,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 4,4 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 88,3 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 202,9 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 360,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2024 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2023 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na koniec IV 2024 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-IV 2024 r.
QUERCUS Gold 139,1 128,2 10,91%
QUERCUS Global Growth 40,6 53,3 10,21%
QUERCUS Agresywny                656,3 756,6 9,86%
QUERCUS Silver           51,9 76,5 9,85%
QUERCUS lev   169,4 134,9 7,69%
QUERCUS Global Balanced 218,2 241,4 7,01%
QUERCUS Multistrategy FIZ              62,9 59,9 5,31%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 48,4 42,2 5,08%
QUERCUS Tech lev 5,4 7,7 5,01%
QUERCUS Absolute Return FIZ 53,1 57,1 4,51%
QUERCUS Stabilny          225,3 229,5 3,51%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy        515,5 829,3 3,26%
QUERCUS Ochrony Kapitału       1204,50 1597,3 3,06%
Acer Multistrategy FIZ* 82,5 88,3 0,82%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 354,2 288,4 0,37%
QUERCUS short 24,3 38,5 -3,15%
Private Equity Multifund FIZ** 4,8 4,4 -3,34%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 28.03.2024 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 02.04.2024 r.

„Polska górą – tak można najkrócej podsumować kwiecień. Bohaterem był WIG, który ustanowił nowy rekord wszechczasów, mimo pierwszego spadkowego miesiąca na giełdach zagranicznych od października 2023 r. Po kwietniu stopy zwrotu wyniosły dla: S&P500 +5,6%, Nasdaq +4,3%, DAX +7,1%.
WIG tym razem zaskoczył in plus. Poprawa notowań naszych blue chips, na czele z bankami, umożliwiła osiągnięcie przez WIG nowego rekordu wszechczasów 29 kwietnia na poziomie 85,4 tys. pkt. Miesiąc kończyliśmy na 84,6 tys. pkt., +7,8% w br. Z dużych spółek najlepiej zaprezentowały się: Alior (+36%) i mBank (+28%), a najgorzej PGE (-30%) i JSW (-27%).
Szeroki rynek polskich spółek pozostawał w pobliżu najwyższych historycznych poziomów. sWIG80 osiągnął 24,2 tys. pkt., +5,8% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: XTB (+68%) czy Artifex (+66%). Straciły za to: PCF (-37%) czy CI Games (-30%).
Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia ze spadkami cen w związku z przesunięciem oczekiwań na obniżki stóp na II połowę roku. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich wzrosła aż do 4,68%, niemieckich do 2,58%, a polskich do 5,71%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie powyżej +3,0% od początku roku.
W przypadku surowców w większości przypadków mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen. Ropa naftowa nieco potaniała do 82 dolarów (+14%). Na wartości zyskało złoto, którego uncja kosztowała 2.303 dolarów (+11%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – również wzrosła i wyniosła 26,7 USD za uncję (+11%). Podobnie było z miedzią, która istotnie podrożała do 4,6 dolarów za funt (+17%).
Kurs złotego osłabił się nieznacznie. Wpływ mogła mieć korekta na globalnym rynku akcji, przecena obligacji i umocnienie dolara. Kursy walut wynosiły: euro 4,33 zł (0%), dolar 4,07 zł (+3%) i frank 4,42 zł (-6%). 
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w kwietniu wyniosło +121 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy: QUERCUS Global Growth (+10,21%), QUERCUS Agresywny (+9,86), QUERCUS Global Balanced (+7,01%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+3,26%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+3,06%). 
Według wstępnych szacunków, na koniec kwietnia 2024 r. DI Xelion posiadał 4,3 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,9 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Podtrzymujemy nasze tezy ze strategii opublikowanej w grudniu. Zakładaliśmy kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach 2024 r., co się udało zrealizować. Nie wykluczamy kolejnego rekordu WIG w okresie maj-czerwiec br., ale nie zmieniamy naszej prognozy 83-88 tys. pkt. Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Wzrost rentowności tych instrumentów w kwietniu jest prawdopodobnie okazją do zajęcia długoterminowej pozycji. Poprawa notowań amerykańskich obligacji w kolejnych kwartałach powinna pomagać również polskim instrumentom, co umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału. Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka pozostaje geopolityka, z agresywną Rosją na czele.”
– komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.