Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. listopada 2022 r. wyniosły 2,99 mld zł | Quercus TFI S.A.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. listopada 2022 r. wyniosły 2,99 mld zł

Warszawa, 2 grudnia 2022 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 2022 r. wyniosła 2 986,5 mln zł (wobec 2 877,4 mln zł na koniec października 2022 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec listopada 2022 r. składało się 2 352,0 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,3 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 35,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ*, 50,1 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 61,7 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 7,0 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 63,8 mln zł w Acer Multistrategy FIZ***, 133,3 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 262,6 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2021 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. XI 2022 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-XI 2022 r.
QUERCUS short                          45,9 65,4 22,09%
Acer Multistrategy FIZ*** 55,2 63,8 15,90%
QUERCUS Ochrony Kapitału                            1 233,40 664,4 1,76%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy                                501,4 222,2 1,48%
QUERCUS Gold         156,8 146,2 -3,52%
QUERCUS Silver  74,5 57,6 -5,81%
QUERCUS Multistrategy FIZ    85,1 61,7 -7,51%
QUERCUS Stabilny  237,7 177,1 -9,65%
QUERCUS Obligacji Skarbowych                                     350,9 352,9 -12,81%
QUERCUS Absolute Return FIZ*             55,0 35,8 -17,35%
QUERCUS Agresywny                                    500,2 298,4 -18,43%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ  56,3 50,1 -18,86%
QUERCUS Global Balnced                       536,0 263,1 -19,73%
QUERCUS Gobal Growth               24,5 16,7 -23,51%
Private Equity Multifund FIZ** 14,5 7,0 -39,87%
QUERCUS lev   133,0 87,9 -47,43%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.09.2022 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 03.10.2022 r.
***) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 02.11.2022 r.

„Listopad upłynął pod znakiem kontynuacji poprawy sytuacji na rynkach akcji. Głównym powodem były nadzieje na zakończenie podwyżek stóp przez Fed w perspektywie kilku najbliższych miesięcy (prawdopodobnie na poziomie 5%). Główne indeksy giełdowe zanotowały w br. następujące stopy zwrotu: S&P500 -14,4%, Nasdaq -26,7%, DAX -9,4%, a więc powyżej zamknięć z końca października.
Polskie akcje również odrobiły znaczną część strat z poprzednich miesięcy. WIG powrócił w ok. 55 tys. punktów, zmniejszając stratę od początku roku do 19,1%. Z blue chips w br. najlepiej zaprezentował się JSW (aż +72%), a najgorzej: CCC (-64%), Cyfrowy (-43%) i Allegro (-43%).
Szeroki rynek polskich spółek w listopadzie zaskoczył in plus. sWIG80 spadł w br. tylko o 11,6%. Najbardziej na wartości zyskały: Sunex (+543%), Bumech (+187%) czy Votum (+167%). Straciły za to: Kernel (-68%) czy TEN (-58%).
Na rynkach obligacji doszło do wyraźnej poprawy. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność spadła istotnie do 6,58%, amerykańskich do 3,61%, a niemieckich do 1,89%. Głównym czynnikiem kształtującym koniunkturę były tym razem nadzieje na zakończenie procesu podwyższania stóp procentowych przez banki centralne w najbliższych miesiącach. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była stabilna.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa potaniała do 81 dolarów (już tylko +7% w br.). Złoto zyskało na wartości i kosztowało 1.760 dolarów za uncję (-4%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – podrożała do 21,8 USD za uncję (-7%). Miedź zwyżkowała do 3,74 dolarów za funt (-16%).
Notowania złotego kontynuowały umocnienie, szczególnie do amerykańskiego dolara. Kursy walut wynosiły: euro 4,67 zł (+2% w br.), dolar 4,49 zł (+11%) i frank 4,75 zł (+7%).
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w listopadzie wyniosło -34 mln zł.
Według wstępnych szacunków, na koniec listopada 2022 r. Xelion posiadał 3,4 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,2 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Reasumując, rozwój wydarzeń na rynkach finansowych w listopadzie był pozytywną niespodzianką. Polskie akcje, obligacje i złoty tym razem wyróżniały się in plus. W połowie grudnia zaprezentujemy naszą strategię na rok 2023.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.