Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. marca 2024 r. wyniosły 5,06 mld zł | Quercus TFI S.A.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. marca 2024 r. wyniosły 5,06 mld zł

Warszawa, 2 kwiecień 2024 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2024 r. wyniosła 5 062,3 mln zł (wobec 4 906,0 mln zł na koniec lutego 2024 r.). 

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec marca 2024 r. składało się 4 218,4 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 22,0 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 47,8 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ, 50,2 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 62,7 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 4,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 88,3 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 213,0 mln zł w Alphaset FIZ oraz 355,2 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2024 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2023 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na koniec III 2024 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-III 2024 r.
QUERCUS Tech lev             5,4 7,2 16,21%
QUERCUS Global Growth 40,6 49,6 13,41%
QUERCUS Agresywny                656,3 736,6 7,94%
QUERCUS Gold              139,1 122,7 7,32%
QUERCUS Global Balanced    218,2 238,4 6,95%
QUERCUS Multistrategy FIZ 62,9 62,7 5,57%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ                48,4 50,2 4,91%
QUERCUS lev 169,4 138,7 4,03%
QUERCUS Silver 51,9 58,7 3,87%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 515,5 769,7 2,82%
QUERCUS Ochrony Kapitału           1204,50 1534,6 2,60%
QUERCUS Stabilny          225,3 227,1 2,38%
QUERCUS Obligacji Skarbowych       354,2 299,0 1,29%
Acer Multistrategy FIZ 82,5 88,3 0,82%
QUERCUS Absolute Return FIZ 53,1 47,8 -0,61%
QUERCUS short 24,3 36,2 -1,48%
Private Equity Multifund FIZ 4,8 4,7 -3,27%

 

„Marzec był kolejnym udanym miesiącem dla inwestorów. Bohaterem miesiąca tym razem było złoto. Główne indeksy giełdowe na świecie kontynuowały tendencję wzrostową i ustanowiły nowe rekordy wszechczasów. Po marcu roku stopy zwrotu wyniosły dla: S&P500 +10,2%, Nasdaq +9,1%, DAX +10,4%.
WIG tym razem nie ustanowił nowego rekordu, ale mocne zakończenie dobrze wróży na kwiecień. Spadek notowań LPP (atak Hindenburga) i Dino (słabe wyniki w 4Q23) utrudnił bicie rekordów. WIG osiągnął poziom 82,7 tys. pkt., +5,5% w br. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się banki: mBank (+38%) i Alior (+28%), a najgorzej Pepco (-31%) i PGE (-17%).
Szeroki rynek polskich spółek pobił rekord wszechczasów. sWIG80 osiągnął 24,3 tys. pkt., +5,9% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: Synektik (+78%), Torpol (+69%) czy Altus (+59%). Straciły za to: Captor (-36%) czy PCF (-25%).
Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła do 4,21%, niemieckich do 2,30%, a polskich wzrosła do 5,43%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały znakomite wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie +2,6-2,8% od początku roku.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen. Ropa naftowa podrożała do 83 dolarów (+16%). Bohaterem miesiąca było złoto, które mocno zyskało na wartości do 2.255 dolarów za uncję (+9%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – również istotnie wzrosła i wyniosła 25,1 USD za uncję (+4%). Podobnie było z miedzią, która podrożała do 4,0 dolarów za funt (+3%).
Kurs złotego wahał się na niskich poziomach. Sprzyjała dobra koniunktura na rynkach oraz zapowiedź uruchomienia środków z KPO. Kursy walut wynosiły: euro 4,30 zł (-1%), dolar 3,99 zł (+1%) i frank 4,42 zł (-5%). 
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w marcu wyniosło +87 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, na czele z QUERCUS Global Growth (+13,41%), QUERCUS Agresywny (+7,94), QUERCUS Global Balanced (+6,95%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+2,82%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+2,60%). 
Według wstępnych szacunków, na koniec marca 2024 r. DI Xelion posiadał 4,3 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,9 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Podtrzymujemy nasze tezy ze strategii opublikowanej w grudniu. Zakładaliśmy kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach nowego roku. Zarówno WIG, jak i S&P500, oczywiście z korektami po drodze, mogą osiągnąć nowe rekordy wszechczasów w II kwartale br. (nasza prognoza dla WIG 83-88 tys. punktów). Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Wzrosty cen amerykańskich obligacji pomogą również polskim instrumentom, co umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do metali szlachetnych. Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka pozostaje geopolityka, z agresywną Rosją na czele.”
– komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.