Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem  na k. października 2023 r. wyniosły 3,93 mld zł | Quercus TFI S.A.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem  na k. października 2023 r. wyniosły 3,93 mld zł

Warszawa, 3 listopada 2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec października 2023 r. wyniosła 3 925,5 mln zł (wobec 3 820,8 mln zł na koniec września br.). 

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października 2023 r. składało się 3 211,6 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 21,1 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 46,2 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ*, 44,0 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 58,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 5,1 mln zł w Private Equity Multifund FIZ,** 74,7 mln zł w Acer Multistrategy FIZ***, 162,3 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 301,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2022 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. X 2023 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-X 2023 r.
QUERCUS lev              98,2 145,6 34,44%
QUERCUS Agresywny 311,4 525,0 28,89%
QUERCUS Gobal Growth                     14,3 30,6 22,09%
QUERCUS Absolute Return FIZ*                       42,5 46,2 17,41%
QUERCUS Stabilny   181,0 192,6 14,56%
QUERCUS Multistrategy FIZ 64,1 58,6 13,90%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 342,1 354,3 10,17%
QUERCUS Ochrony Kapitału   662,9 1072,3 9,61%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 245,7 453,3 9,59%
Acer Multistrategy FIZ ***      61,9 74,7 9,48%
QUERCUS Gold                154,6 137,0 8,75%
QUERCUS Global Balanced               258,0 213,4 5,07%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ            50,0 44,0 4,27%
QUERCUS Tech lev - 4,3 -
QUERCUS Silver 64,5 54,9 -4,89%
Private Equity Multifund FIZ** 6,7 5,1 -9,52%
QUERCUS short 68,4 28,3 -11,33%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 29.09.2023 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 02.10.2023 r.
***) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.10.2023 r.

„To był polski październik. Drożały polskie akcje, obligacje i złoty. I to pomimo kontynuacji korekty na rynku globalnym. Powodem był wynik wyborów parlamentarnych – zwycięstwo opozycji. Na świecie tendencja spadkowa kontynuowana była trzeci miesiąc z rzędu, a wcześniejsze wzrosty głównych indeksów w br. nieco zmalały do: S&P500 +9,2%, Nasdaq +22,8%, DAX +6,4%.
WIG tymczasem kontynuował hossę rozpoczętą w październiku 2022 r., dochodząc do poziomu 71,6 tys. pkt., +24,6% w br. Prym wiodły banki, dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym. Od początku roku z blue chips najlepiej zaprezentowały się: Alior (+93%), Santander (+76%) i mBank (+76%), a najgorzej Pepco (-57%) i Cyfrowy (-26%).
Szeroki rynek polskich spółek również nieco wzrósł, ale dynamika była niższa niż w przypadku WIG i WIG20. sWIG80 osiągnął 20,8 tys. pkt., +19,2% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Będzin (+742%), Artifex (+204%) czy Benefit (+146%). Straciły za to: Kernel (-59%) czy Azoty (-44%).
Na rynku obligacji również in plus wyróżniały się polskie walory. W przypadku naszych instrumentów 10-letnich rentowność spadła do 5,65%, podczas gdy amerykańskich wzrosła znacząco do 4,93%, a niemieckich prawie nie zmieniła się (2,82%). Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyja napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które notują znakomite wyniki inwestycyjne. Fundusze (dawniej nazywane gotówkowymi) mogą osiągnąć zysk 10-12% w br. 
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa, mimo konfliktu palestyńsko-izraelskiego, potaniała znacząco do 81 dolarów (+1% w br.). Złoto z kolei istotnie podrożało i kosztowało 1.994 dolarów za uncję (+9%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – wzrosła do 22,9 USD za uncję (-5%). Miedź potaniała nieznacznie do 3,65 dolarów za funt (-4%).
Notowania złotego zauważalnie umocniły się po zwycięstwie opozycji. Kursy walut wynosiły: euro 4,46 zł (-5% w br.), dolar 4,21 zł (-4%) i frank 4,63 zł (-2%). 
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w październiku wyniosło +29 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, na czele z QUERCUS Agresywny (+28,89%), QUERCUS Global Growth (+22,09%), QUERCUS Stabilny (+14,56%), QUERCUS Ochrony Kapitału (+9,61%) i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+9,59%).
Według wstępnych szacunków, na koniec października 2023 r. DI Xelion posiadał 3,7 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,6 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Reasumując, październik należał do polskich aktywów. Nowy układ polityczny daje szansę na dłuższy okres relatywnie mocniejszego zachowania naszych akcji, obligacji i złotego, a także atak WIG na rekord wszechczasów. Podtrzymujemy cel dla WIG na poziomie 80 tys. punktów w trakcie roku 2024. W wariancie bazowym oczekiwalibyśmy również poprawy koniunktury na rynku globalnym w listopadzie i grudniu. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą i spowolnieniu wzrostu gospodarczego na świecie w wyniku działań banków centralnych.”
– komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.