Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. sierpnia 2023 r. wyniosły 3,70 mld zł | Quercus TFI S.A.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. sierpnia 2023 r. wyniosły 3,70 mld zł

Warszawa, 4 września 2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2023 r. wyniosła 3 695,6 mln zł (wobec 3 655,6 mln zł na koniec lipca br.). 

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2023 r. składało się 2 977,2 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 21,1 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 47,1 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 45,7 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 60,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 5,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 59,1 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 180,7 mln zł w Alphaset FIZ*** oraz 299,0 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2022 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. VIII 2023 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-VIII 2023 r.
QUERCUS Gobal Growth                    14,3 26,4 28,50%
QUERCUS Agresywny 311,4 440,0 25,89%
QUERCUS lev                        98,2 103,0 23,33%
QUERCUS Absolute Return FIZ                         42,5 47,1 15,09%
QUERCUS Stabilny      181,0 209,4 13,46%
QUERCUS Multistrategy FIZ 64,1 60,0 12,32%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 342,1 377,5 9,64%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy   245,7 391,7 8,51%
QUERCUS Ochrony Kapitału 662,9 949,0 8,45%
QUERCUS Global Balanced       258,0 225,2 7,81%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ                50,0 45,7 6,62%
QUERCUS Gold               154,6 142,3 6,30%
QUERCUS Silver             64,5 58,2 2,22%
Acer Multistrategy FIZ* 61,9 59,1 -1,85%
Private Equity Multifund FIZ** 6,7 5,7 -5,22%
QUERCUS short 68,4 54,4 -7,20%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.06.2023 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 03.07.2023 r.
***) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 18.07.2023 r.

„W sierpniu rynki weszły w łagodną korektę. Po ostatnim miesiącu główne indeksy osiągnęły następujące stopy zwrotu w br.: S&P500 +17,4%, Nasdaq +34,1%, DAX +14,5%.
WIG również skorygował się nieznacznie do poziomu 68,4 tys. pkt. +19,1% w br. Z blue chips od początku roku najlepiej zaprezentowały się: Alior (+64%) i Kęty (+54%), a najgorzej JSW (-38%) i Cyfrowy (-23%).
Podobnie zachował się szeroki rynek polskich spółek, oddając część wcześniejszych wzrostów. sWIG80 osiągnął 21,1 tys. pkt., +20,4% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Będzin (+1.150%), Artifex (+230%) czy Cloud (+154%). Straciły za to: Bumech (-51%), Kernel (-37%) czy Azoty (-36%).
Na polskim rynku obligacji również doszło do niewielkiej korekty. W przypadku naszych instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła do 5,57%, amerykańskich do 4,11%, a niemieckich minimalnie do 2,46%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyja znaczący napływ środków do polskich funduszy, które w br. notują znakomite wyniki inwestycyjne. 
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała do 84 dolarów (+4% w br.). Złoto potaniało i kosztowało 1.966 dolarów za uncję (+8%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – spadła do 24,5 USD za uncję (+2%). Miedź potaniała do 3,8 dolarów za funt (+0%).
Notowania złotego osłabiły się. Kursy walut wynosiły: euro 4,47 zł (-5% w br.), dolar 4,12 zł (-6%) i frank 4,67 zł (-1%). 
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w sierpniu wyniosło +59 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, na czele z QUERCUS Global Growth (+28,50%), QUERCUS Agresywny (+25,89%), QUERCUS Stabilny (+13,46%), QUERCUS Obligacji Skarbowych (+9,64%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+8,51%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+8,45%).
Według wstępnych szacunków, na koniec sierpnia 2023 r. DI Xelion posiadał 3,8 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,6 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Podtrzymujemy naszą tezę, że rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Obserwujemy odwrócenie większości negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja coraz wyraźniej spada. Banki centralne kończą proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się poprawiać, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą i spowolnieniu wzrostu gospodarczego na świecie.”
– komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.