Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. stycznia 2023 r. wyniosły 3,16 mld zł | Quercus TFI S.A.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. stycznia 2023 r. wyniosły 3,16 mld zł

Warszawa, 2 lutego 2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2023 r. wyniosła 3 155,4 mln zł (wobec 3 053,5 mln zł na koniec 2022 r.). 

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec stycznia 2023 r. składało się 2 505,8 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 19,9 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 42,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ*, 50,3 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 61,5 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 6,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ*, 62,2 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 132,2 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 274,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2022 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. I 2023 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I 2023 r.
QUERCUS lev                        98,2 116,8 12,77%
QUERCUS Gobal Growth    14,3 17,4 9,60%
QUERCUS Stabilny                                181,0 201,2 7,92%
QUERCUS Agresywny                                  311,4 342,4 7,52%
QUERCUS Gold          154,6 165,6 6,36%
QUERCUS Multistrategy FIZ    64,1 61,5 4,48%
QUERCUS Obligacji Skarbowych  342,1 355,6 4,12%
QUERCUS Global Balnced 258,0 261,3 2,68%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ                                    50,0 50,3 2,39%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy             245,7 251,4 2,21%
QUERCUS Ochrony Kapitału                                     662,90 685,9 1,59%
QUERCUS Silver  64,5 64,6 0,10%
Acer Multistrategy FIZ*                     62,2 62,2 0,00%
QUERCUS Absolute Return FIZ*                 42,5 42,5 0,00%
Private Equity Multifund FIZ* 6,7 6,7 0,00%
QUERCUS short 68,4 43,5 -4,64%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.12.2022 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 16.01.2023 r
.

„Od mocnego pozytywnego akcentu rozpoczął się rok 2023 na rynkach finansowych. Wszystkie klasy aktywów zyskały na wartości w styczniu, odrabiając część ubiegłorocznych strat. Inwestorzy dyskontowali spadek inflacji w kolejnych kwartałach, bliski koniec podwyżek stóp przez główne banki centralne i łagodną recesję w globalnej gospodarce. Sytuacja na rynkach była nawet lepsza od naszych optymistycznych prognoz. Główne indeksy giełdowe zanotowały w styczniu następujące stopy zwrotu: S&P500 +6,2%, Nasdaq +10,7%, DAX +8,7%.
Polskie akcje również odrobiły znaczną część strat z 2022 r. WIG powrócił w ok. 61 tys. punktów, zyskując 6,7%. Popyt generowali zarówno krajowi, jak i zagraniczni inwestorzy, kupujący akcje na rynkach wschodzących. Z blue chips w br. najlepiej zaprezentowały się: Allegro (+19%) i JSW (+16%), a najgorzej LPP (-5%).
Szeroki rynek polskich spółek w styczniu zaskoczył in plus. sWIG80 wzrósł aż o 10,8%. Najbardziej na wartości zyskały: Cognor (+59%), Onde (+45%) czy Newag (+39%). Straciły za to: Rafako (-18%) czy Datawalk (-14%).
Na rynkach obligacji, w szczególności na naszym, kontynuowana była hossa rozpoczęta w październiku. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność spadła istotnie do 6,00%, amerykańskich do 3,51%, a niemieckich do 2,27%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych uległa wyraźnej poprawie. Sprzyja mu napływ środków do funduszy dłużnych. 
W przypadku surowców mieliśmy z większą różnorodnością zachowania cen. Ropa naftowa potaniała do 79 dolarów (-2% w br.). Złoto mocno zyskało na wartości i kosztowało 1.945 dolarów za uncję (+7%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – nieznacznie potaniała do 23,8 USD za uncję (-1%). Miedź silnie zwyżkowała do 4,22 dolarów za funt (+11%).
Notowania złotego zachowywały się stabilnie, w rytm relacji EURUSD. Kursy walut wynosiły: euro 4,71 zł (+0% w br.), dolar 4,34 zł (-1%) i frank 4,73 zł (+0%). 
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w styczniu wyniosło -6 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS, na czele z QUERCUS Stabilny, który zyskał 7,92%.
Według wstępnych szacunków, na koniec stycznia 2023 r. DI Xelion posiadał 3,6 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,3 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Reasumując, rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022, czego styczeń jest najlepszym dowodem. Można oczekiwać odwrócenia przynajmniej części negatywnych tendencji. Inflacja powinna zacząć spadać. Banki centralne powinny zakończyć proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się w związku z tym wyraźnie poprawiać, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny z kolei mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka, w szczególności w najbliższych miesiącach, upatrywalibyśmy w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą.”
– komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.