Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. września 2023 r. wyniosły 3,82 mld zł | Quercus TFI S.A.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. września 2023 r. wyniosły 3,82 mld zł

Warszawa, 3 października 2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2023 r. wyniosła 3 820 ,8 mln zł (wobec 3 695,6 mln zł na koniec sierpnia br.). 

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września 2023 r. składało się 3 103,2 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 21,1 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 46,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 45,4 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 58,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 5,5 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 63,0 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 175,7 mln zł w Alphaset FIZ oraz 301,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2022 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. IX 2023 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-IX 2023 r.
QUERCUS Gobal Growth                    14,3 25,9 24,03%
QUERCUS Agresywny 311,4 437,9 22,11%
QUERCUS Absolute Return FIZ                      42,5 46,2 17,41%
QUERCUS Stabilny                       181,0 207,6 12,80%
QUERCUS Multistrategy FIZ    64,1 58,9 10,35%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 342,1 367,4 9,23%
QUERCUS Ochrony Kapitału 662,9 1054,0 9,16%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy   245,7 447,5 9,08%
QUERCUS lev 98,2 103,1 8,40%
QUERCUS Global Balanced       258,0 226,0 6,87%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ                50,0 45,4 5,81%
Acer Multistrategy FIZ               61,9 63,0 4,63%
QUERCUS Gold            154,6 133,5 1,75%
QUERCUS short 68,4 46,7 -0,85%
QUERCUS Silver 64,5 53,6 -6,51%
Private Equity Multifund FIZ 6,7 5,5 -9,48%

„We wrześniu rynki kontynuowały korektę. Po ostatnim miesiącu główne indeksy osiągnęły następujące stopy zwrotu w br.: S&P500 +11,7%, Nasdaq +26,3%, DAX +10,5%.
WIG również skorygował się do poziomu 65,4 tys. pkt., +13,8% w br. Z blue chips od początku roku najlepiej zaprezentowały się: Kęty (+58%) i Alior (+51%), a najgorzej Pepco (-49%) i Cyfrowy (-31%).
Podobnie zachował się szeroki rynek polskich spółek, oddając część wcześniejszych wzrostów. sWIG80 osiągnął 20,7 tys. pkt., +18,2% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Będzin (+996%), Artifex (+241%) czy Cloud (+156%). Straciły za to: Kernel (-60%) czy Azoty (-38%).
Na rynku obligacji również doszło do kontynuacji korekty. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła do 5,90%, amerykańskich do 4,58%, a niemieckich do 2,86%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyja znaczący napływ środków do polskich funduszy, które notują znakomite wyniki inwestycyjne. Fundusze (dawniej nazywane gotówkowymi) mogą osiągnąć zysk 10-12% w br. 
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała znacząco do 91 dolarów (+13% w br.). Złoto z kolei potaniało i kosztowało 1.866 dolarów za uncję (+2%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – spadła do 22,5 USD za uncję (-7%). Miedź potaniała do 3,7 dolarów za funt (-2%).
Notowania złotego osłabiły się po zaskakującej (przedwyborczej) obniżce stóp przez RPP o 75pb. Kursy walut wynosiły: euro 4,62 zł (-2% w br.), dolar 4,37 zł (0%) i frank 4,77 zł (+1%). 
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć we wrześniu wyniosło +159 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, na czele z QUERCUS Global Growth (+24,03%), QUERCUS Agresywny (+22,11%), QUERCUS Stabilny (+12,80%), QUERCUS Ochrony Kapitału (+9,16%) i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+9,08%).
Według wstępnych szacunków, na koniec września 2023 r. DI Xelion posiadał 3,7 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,6 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Reasumując, sierpień i wrzesień przyniosły sezonową korektę. W wariancie bazowym lokalnego dołka oczekiwalibyśmy w październiku. Następnie zakładamy poprawę koniunktury. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą i spowolnieniu wzrostu gospodarczego na świecie w wyniku działań banków centralnych.”
– komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.